Türk Telekom Grubu 2010 Yıl Sonu Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Türk Telekom Grubu 2010 Yıl Sonu Finansal Sonuçlarını Açıkladı
eca-star-reklam

Türk Telekom, 2010 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 yılında gösterdiği güçlü faaliyet performansı ile grubun faaliyet kârı 2009’a kıyasla %18 artarak 3,3 milyar TL’ye ulaştı. Grubun 2010 yılı konsolide gelirleri geçen yıla kıyasla %2,7 artarak 10,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 4,8 milyar TL ve FAVÖK marjı %45 olarak gerçekleşti.

[reklam_metin]

Türk Telekom, 2010 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 yılında gösterdiği güçlü faaliyet performansı ile grubun faaliyet kârı 2009’a kıyasla %18 artarak 3,3 milyar TL’ye ulaştı. Grubun 2010 yılı konsolide gelirleri geçen yıla kıyasla %2,7 artarak 10,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 4,8 milyar TL ve FAVÖK marjı %45 olarak gerçekleşti.

  turk telekom2010 yılı ile ilgili önemli gelişmeler

 • 2010 yılında konsolide net kâr önceki yıla kıyasla %32 artarak 2,5 milyar TL’ye ulaştı
 • 2010 yılında konsolide gelirler %2,7 artarak 10,9 milyar TL’ye ulaştı; konsolide FAVÖK* marjı %45 olarak gerçekleşti
 • Konsolide faaliyet kârı bütün iş alanlarımızdaki güçlü performansımız sayesinde önceki yıla kıyasla %18 artarak 3,3 milyar TL’ye ulaştı
 • Mobil FAVÖK geçen yıla kıyasla 5 kat artarak 332 mn TL oldu; Mobil FAVÖK marjı yıllık %13 olarak gerçekleşti
 • ADSL gelirleri 0,5 milyon abone artışıyla 2009 yılına kıyasla %16 büyüyerek 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti

Türk Telekom Grubu CEO’su Hakam Kanafani Türk Telekom’un yıl sonu sonuçlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

  “2010 yılında yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın profesyonel gayretleriyle hem sağlam finansal sonuçlar elde ettiğimizi hem de güçlü bir operasyonel performans sergilediğimizi belirtmekten gurur duyuyorum. Türk Telekom Grubu’nun konsolide gelirleri yüzde 3 artarak yaklaşık 11 milyar TL’ye yükselmiş ve FAVÖK marjı yüzde 45 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılındaki 3,2 milyar TL’lik net borcumuz 2010’da %8 azalarak 3 milyar TL seviyesine gelmiştir. Sabit ses ve sabit data, mobil ses ve mobil data, bilgi teknolojileri ve içerik segmentlerinde gösterdiğimiz başarılı performans sayesinde hem sabit hem de mobil operasyonlarımızda gelir ve FAVÖK büyümesi elde ettik. Sonuç olarak, Türk Telekom Grubu’nun net geliri % 32 artarak 2,5 milyara yükseldi.

  Türk Telekom Grubu sadece kendi faaliyet alanında değil, sosyal sorumluluk projelerine ve ülke ekonomisine yaptığı yatırımlara da devam etti. Sabit ve mobil operasyonlarımız için geçen sene yaklaşık 1,7 milyar TL yatırım yaptık ve böylece Türk Telekom Grubu’nun 5 yılda toplam yatırım miktarı 9 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarımız altyapı, teknoloji ve daha da önemlisi insan kaynakları alanlarına odaklandı. Bu yatırımlarla, birçok yeni üniversite mezunu aramıza katıldı ve çalışanlarımızın kariyer gelişimini sağlayan, dolayısıyla müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artıran yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızı tüm hızıyla sürdürdük. Türk Telekom Grubu olarak ülkenin en iyilerine iş fırsatları ve kariyer olanakları sunan en önemli gruplardan biri olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

  2010 yılında bölgedeki akıllı büyüme planlarımıza katkıda bulunan önemli bir satın alma gerçekleştirdik. Orta ve Doğru Avrupa’nın lider toptan kapasite ve veri hizmetleri sağlayıcısı Invitel International’ı (yeni adıyla Pantel International) satın aldık ve bu satın almayla, mevcut fiber şebekemizi uluslararası alana genişletmiş olduk. Buna ek olarak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye’nin önde gelen operatörleri ile çok önemli bir karasal fiber optik link anlaşması imzaladık. JADI (Cidde – Amman – Şam – İstanbul) olarak adlandırılan bu yeni “Dijital İpek Yolu”, Orta Doğu ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden güvenli bir veri bağlantısı sağlayacak. Bu iki gelişmenin de, Türkiye’nin Orta Asya ve Orta Avrupa’ya uzanan bir telekomünikasyon merkezi olmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

  Sabit ses tarafında Ev Avantaj tarifelerimiz ve Ev Gibisi Yok konsepti ile sunduğumuz katma değerli hizmetlerin yanı sıra bayram ve yeni yıl kampanyalarımızla kayda değer bir başarı elde ettik. Özellikle 7’den 7’ye Bedava, Ev Avantaj Uluslararası 6,5 Kuruş ve Cebi Aramanın En Ucuz Yolu kampanyaları müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Şu anda, her üç müşterimizden biri Ev Avantaj paketlerimizi kullanıyor. Ayrıca, ev telefonu kullanımının, 2010 yılında 2009’a kıyasla artış göstermiş olmasını önemli bir gelişme olarak görüyoruz.

  Sabit internet tarafında “bina ve saha dolabına kadar fiber” yatırımlarımıza devam ettik ve 3 milyon haneye ulaştık. 2010 yılında ADSL’de Hat Başına Yıllık Ortalama Gelirimiz yüzde 8 ve ADSL hat sayısı 500 bin arttı. Altyapımızı ve hizmet kalitemizi iyileştirerek ADSL kullanıcılarına daha yüksek kota ve hızlar sunmaya başladık. Buna ek olarak, VDSL2 teknolojisi ile 50 Mbps ve 100 Mbps hız paketleri sunuyoruz ve ADSL2+’da da hızımızı 16 Mbps’a çıkardık.

  Mobil operasyonlarımızda ise belirgin bir FAVÖK büyümesi elde eden Avea’nın hizmet seviyesinde de kayda değer bir iyileşme görüldü. AVEA, faturalı müşteri sayısını geçen yıla oranla yüzde 10 artırarak, Karma Kullanıcı Başına Ortalama Gelirlerini de yenilikçi tarife ve katma değerli hizmetler ve Türk Telekom Grubu’nun çapraz satış faaliyetleri sayesinde yüzde 8 artırdı. AVEA, Türkiye’nin AR-GE sertifikalı tek operatörü oldu ve mobil kişisel sağlık tetkik kiti (kan testi vb.) ve Yakın Alan İletişimi (NFC) gibi yenilikçi teknoloji ürünleri geliştirdi. AVEA, lider ağ çözümü sağlayıcıları ile yaklaşık değeri 600 milyon TL olan bir ağ iyileştirme ve genişletme programı da başlattı.

  2010 yılında yine Türkiye’nin en değerli markası seçildik. Ayrıca, En İyi Sabit Hat Operatörü, En İyi İçerik, En İyi İnovasyon, En İyi Yeni Ürün ödülleri gibi birçok prestijli ödülün de sahibi olduk. Bu ödüllerin katma değerli ürün ve hizmetlerimizin başarısını ispatladığını düşünüyoruz.

  Türk Telekom Grubu yakaladığı büyümeyi 2011 yılında da artırarak sürdürecek güce sahiptir. İleri dağıtım kanallarımız, güçlü markamız, yakınsama ürünlerimiz, takım ruhumuz ve grup şirketleri arasındaki sinerjiden kuvvet alarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri iyileştirmeye devam edeceğiz. Hissedarlarımız ve Yönetim Kurulumuz adına Türk Telekom Grubu ailesinin tüm üyelerine gösterdikleri başarılı performanstan dolayı teşekkür ederim. Destekleri ve başarımıza yaptıkları katkılar için müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız”.

Finansal Gelişmeler*

(milyon TL) 2009 2010 % Değişim
Satış Gelirleri 10.568 10.852 %2,7
Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç
Net Faaliyet Giderleri **
(6.213) (6.018) (%3,1)
Amortisman ve İtfa giderleri Öncesinde
Faaliyet Kârı (FAVÖK)
4.356 4.835 %11
Amortisman ve İtfa giderleri (1.557) (1.524) (%2,2)
Faaliyet Kârı 2.798 3.311 %18,3
Net Finansal Gelir / (Gider) (438) (184) %58
Vergi (680) (799) (%17,6)
Ana Ortaklık Dışı Paylar 179 122 (%31,8)
Net Dönem Kârı (Ana Ortaklığa Ait) 1.860 2.451 %31,8
Yatırım Harcamaları*** 2.470 1.733 (%29,8)
Yatırım Harcamaları (3G Lisans Ücreti Hariç) 2.020 1.733 (%14,2)

* Yeniden Sınıflandırma (kıdem tazminatı faiz maliyetleri) ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ile ilgili bilgiler Ek Bilgi bölümünde verilmiştir.
** Net faaliyet giderleri, faaliyet giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini ve diğer faaliyet giderlerini içermektedir.
*** 2009 yılı yatırım harcamalarına 3G lisans ücreti de dahildir.

Satış Gelirleri – Mobil ve ADSL Ana Kalemler

Grubun konsolide satış gelirleri, 2010 yılında, 2009 yılına kıyasla %2,7 artarak 10,9 milyar TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları ADSL (%15,6 artarak, 2.140 milyon TL’den 2.473 milyon TL’ye ulaştı) ve Mobil (%5,7 artarak, 2.504 milyon TL’den 2.646 milyon TL’ye ulaştı) oldu.

Net Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

Net faaliyet giderleri arabağlantı ücretlerindeki azalış ve etkin maliyet yönetimi sayesinde %3,1 düşerek 6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)

2010 yılında, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2009’a kıyasla %11 artarak 4.835 milyon TL olarak ve %45 konsolide marjla gerçekleşti. Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yıla kıyasla %5 artmış ve FAVÖK marjı %53’e ulaştı. Mobil faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yıla kıyasla beş kat artarak 55 milyon TL’den 332 milyon TL’ye çıkmış, mobil FAVÖK marjı da 2010 yılında %13 olarak gerçekleşti.

Amortisman ve İtfa Giderleri

2010 yılında toplam amortisman ve itfa tahakkuku, 2009 yılındaki 1.557 milyon TL rakamına kıyasla %2 düşerek 1.524 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu düşüşün ana sebebinin sabit hat faaliyetlerindeki sabit varlıkların bir bölümünün tamamen itfa olması şeklinde açıklanıyor.

Faaliyet Kârı

Türk Telekom Grubu’nun 2010 yılı faaliyet kârı, sabit ve mobil faaliyetlerindeki güçlü performans sayesinde %18 artarak 3.311 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve faaliyet kârı marjı 2009 yılına kıyasla 400 baz puan artarak %31 oldu.

Net Finansal Gelir / (Gider)

2009 yılındaki kur zararı ve yüksek hedging maliyeti nedeniyle geçen yıl oluşan 438 milyon TL’lik finansal gidere kıyasla 2010 yılında finansal gider 184 milyon TL olarak gerçekleşti.

Vergi

Grubun karlılığının artması sonucu 2010 yılında geçen yıla kıyasla daha fazla vergi tahakkuk etti.

Net Kâr

2010 yılı karı, 2.451 milyon TL ve hisse başına 0,7002 Kuruş olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı kârı 1.860 milyon TL ve hisse başına 0,5314 Kuruş olarak gerçekleşti.

Operasyonel Gelişmeler

4.Çeyrek
2009
3.Çeyrek
2010
4.Çeyrek
2010
Yıllık Bazda
% Değişim
Çeyrek Bazda
% Değişim
PSTN Hat Sayısı (milyon) 16,5 16,1 16 (%3,4) (%1,0)
PSTN ARPU (TL) 21,2 22,2 22,3 %5,2 %0,5
PSTN MoU (dakika) 104 106,5 108,8 %4,6 %2,2
Toptan ADSL Bağlantı Sayısı (milyon) 6,2 6,5 6,7 %7,3 %1,9
ADSL ARPU (TL) 31,2 31,4 32,6 %4,3 %3,9
Mobil Toplam Abone Sayısı (milyon) 11,8 11,4 11,6 (%1,8) %1,6
Mobil Toplam Ön ödemeli Hat Abone Sayısı (milyon) 7,6 6,9 6,9 (%8,4) %1,3
Mobil Toplam Faturalı Hat Abone Sayısı (milyon) 4,2 4,6 4,7 %9,9 %2,1
Mobil ARPU-Ön ödemeli (TL) 9,9 10,5 10,9 %10,1 %3,6
Mobil ARPU-Faturalı (TL) 31,9 31,0 30,9 (%3,3) (%0,5)
Mobil ARPU-Karma (TL) 17,8 19,3 19,2 %7,8 (%0,4)
Mobile MoU (dakika) 258,0 264,9 268,5 %4,1 %1,4

Türk Telekom grubu 2010 yılında 1.733 milyon TL yatırım yaptığını, Grubun net borcunun, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 azaldığı ve 2009 yıl sonu rakamı olan 3.220 milyon TL’den 2.980 milyon TL’ye düştüğü belirtiliyor. Şirketin 4.199 milyon TL toplam borcu ve 1.219 milyon TL nakit ve nakit benzerleri kıymeti bulunuyor. Türk Telekom grubunda 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle çalışan toplam personel sayısı 34.138 olarak veriliyor.

Gelecek Döneme İlişkin Görünüm

Zorlu 2009 yılından sonra, Türkiye’de 2010 yılında makro ekonomik iyileşme gözlenmiştir. 2010 büyüme rakamının %8 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Hükümet yetkilileri 2011 yılında Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’da %4,5 büyüme beklerken, Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu (TÜFE) %5,9 olarak tahmin etmektedir. Türkiye’nin sağlam ve gelişen makro ekonomik temelleri, politik istikrar ile fiyat ve finansal istikrarın kuvvetlendirilmesi için proaktif önlemler alan Merkez Bankası’nın katkısıyla ekonomideki iç talep güçlü kalmaya devam edecektir.

Türk Telekom grup şirketlerinin 31 Aralık 2010 itibariyle 16 milyon sabit hat, 6,7 milyon ADSL hattı (toptan) ve 11,6 milyon GSM abonesi bulunduğu raporlanıyor. Grup şirketleri, Genişbant operatörü TTNET, yakınsama teknolojileri şirketi Argela, BT çözüm sağlayıcısı Innova, online eğitim yazılımları şirketi Sebit A.Ş., online oyun şirketi Sobee ve çağrı merkezi şirketi AssisTT şirketlerinin %99,9’una, toptan data ve kapasite servis sağlayıcısı Pantel International AG ve iştiraklerinin  ise %100’üne sahip olan Türk Telekom, aynı zamanda Türkiye’deki üç GSM operatöründen biri olan Avea’nın hisselerinin %81,4’üne de sahiptir. Bunun yanı sıra Türk Telekom, Arnavutluk’taki yerleşik telekom operatörü Albtelecom şirketinde de dolaylı azınlık hissesine sahiptir. Türk Telekom’un hisselerinin %55’i Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ve %30’u Türkiye Hazine Müsteşarlığı’na aittir. Geriye kalan %15’lik hissesi de halka arz edilmiştir. Türk Telekom hisseleri, Mayıs 2008 itibariyle İMKB’de işlem görmektedir.

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Feedburner RSS Lider Çocuk Adaptörlü Kırılmaz Klozet Kapağı Uğur Yapı Malzemeleri Toki Diyabet Hastalığı Punto Caso Kuğu Eviye Bataryası ECA Star Eviye Bataryası Artema Punto Batarya Fiyatları