Sözleşmeli Er Başvuru Şartları ve Başvuru Formu

Sözleşmeli Er Başvuru Şartları ve Başvuru Formu
eca-star-reklam

2012 sözleşmeli asker alımı, Sözleşmeli Er Başvuru Şartları. Sözleşmeli Er Başvuru Formu 2012 Sözleşmeli Askerlerin maaşı, 2012 Sözleşmeli Askerlik Başvuru, 2012 Sözleşmeli Askerlik Başvuru Formu, 2012 Sözleşmeli Askerlik şartları, 2012 TSK paralı Askerlik, 2012 TSK paralı Askerlik başvuru formu, 2012 TSK paralı Askerlik başvuru formu ve şartları, 2012 TSK paralı Er Başvuruları, 2012 TSK Sözleşmeli Askerlik Başvuru Şartları.

2012 Sözleşmeli Er Uygulaması – Profesyonel Askere Süper Maaş!

 

Bedelli Askerlik Bekleyenlere Müjde: Bedelli Askerlik Çıktı

Sözleşmeli Er Başvuru Şartları ve Başvuru Formu İçin TıklayınızDiyarbakır’daki terörist saldırı, 13 şehit ve ardından başlayan profesyonel ordu tartışmaları arasında Genelkurmay ilk adımı attı. Sözleşmeli er alımı için başvurular 12 Temmuz’da başladı. Bunun için bir tanıtım CD’si hazırlandı. Bu yıl için Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 5 bin 103 sözleşmeli er alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde bu yıl içerisinde 5 bin 103 sözleşmeli er alınacağı belirtildiği, 12 Temmuz 2012 tarihinde başlayan başvuruların 12 Ağustos 2012 tarihinde sona ereceği ifade edilerek, başvuracak adayların en az ilköğretim okulu mezunu, 26 yaşından gün almamış askerliğini yapmış olması gerektiği ve terhis tarihinden itibaren 3 yıl içinde müracaat etmesi şartının arandığı belirtildi.askerlik-turk askeri

Halen askerlik vazifesini yapanların da müracaatta bulunabileceğinin kaydedildiği açıklamada, ön şartları uyan adayların sağlık muayenesi, spor testi ve mülakattan sonra 10 hafta askeri eğitimden geçirileceği bildirildi.

Açıklamada sözleşmeli erlerin, hudut birliklerinde görevlendirilecekleri, kışlalarda iskan edilecekleri, her türlü ihtiyacının Türk Silahlı Kuvvetler tarafından karşılanacağı, maaş alacakları ve hizmet süreleri sonunda ikramiye alabilecekleri de ifade edildi.

1.BAŞVURU KOŞULLARI:

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b.En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c.Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı, er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

ç.Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Temmuz 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),

d.Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak (12 Temmuz 1985 tarihinden sonra doğanlar),

e.Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. TSK’dan ve askerî öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak,

g.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,turk askeri catisma pkk resim

ğ.Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum ol

Sözleşmeli Er Başvuru Şartları

mamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

ı. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, sözleşmeli er olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

j.Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

k. Yapılacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakat sınavlarında başarılı olmak.

Sözleşmeli er alımı başladı. Aşağıdaki linkten sözleşmeli er alımı hakkında şartlara ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ø BAŞVURU ESASLARI

1. Kimler başvurabilir?

( Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

a. En az ilköğretim mezunu veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olan,
b. Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 (Yirmi beş) yaşını bitirmemiş olan,
c. Müracaat tarihinde halen silahaltında olan veya terhis tarihinden itibaren üç yıl geçmemiş olanlar başvuruda bulunabilirler.

2. Sözleşmeli Er başvuru koşulları nelerdir?
(Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş Er Kanunu ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarını taşımalıdır.

NOT: Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (Bütün aşamalarda başarılı olup askeri eğitime katılsalar dahi) işlemleri durdurulmakta ve iptal edilmektedir.

3. Yaş ile ilgili şartlar nelerdir?
(Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 3, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 7)

Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 (Yirmi beş) yaşını bitirmemiş olmaktır.

4. Ön Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?
( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8)

Ön başvurular, temin faaliyeti zamanında http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinde duyurulmaktadır.

Terhis olduktan sonra sözleşmeli er olmak isteyenler; duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden çevrimiçi (online) ön başvuru yapacaklardır.

Adayların online (çevrimiçi) başvuru formunu şahsen doldurmaları gerekmektedir. Online başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan idare sorumluluk kabul etmemektedir.

Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak sistem tarafından verilmekte ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda alınmaktadır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanıldığı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilmektedir. Başvuru süresi dolduktan sonra değişiklik yapılamamaktadır.

5. Silahaltındaki adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir?
( Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 8-9)

a. Silahaltında bulunanlardan başvuruda bulunacak adaylar duyurularda yer alan müracaat tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi ön başvurularını yapacak, başvuru kılavuzunda bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

b. Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşamasına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından başvuru kılavuzunda örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi” (Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içerisine koyulacaktır.

c. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bu belgeleri yanlarında getireceklerdir.

ç. Halen silahaltında bulunan adaylar; başvuru kılavuzunda belirtilen bonservis gerektiren branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği başvuru kılavuzunda bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.

6. Ön başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır?

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır.

Ø ÖN SAĞLIK MUAYENESİ İLE FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT)

1. Ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet testleri ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman ve nasıl bildirilmektedir?

Adayların ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet testine gireceği sınav merkezi yer ve tarih bilgileri başvuru ilanında belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

2. Adaylar ön sağlık muayenesi ile FKT’ye gelirken hangi belge ve malzemeleri beraberinde getirmelidirler?

Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri sıra ile (aşağıda belirtilen sıraya göre 1 numara üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getirmelidirler. Dosya kapağına kurşun kalemle aday numarası, adı soyadı, tercih ettiği sınıf/branşı yazılmaktadır. (Bu belge ve malzemeler örnektir. Geçerli belge ve malzemeler temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır):

a. Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir.

b. Askerlik görevi devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı,

c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi,

ç. Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini, halen ilköğretim mezunu olup diploması lisede olanlar ise okul müdürlüğünce onaylı ve mühürlü ilköğretim diplomasını getireceklerdir.),

d. Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu), alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

e. Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (Aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi),

f. Vukuatlı nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

g. Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,

ğ. Adayın kendisine ait 10 adet vesikalık fotoğraf.

h. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu örneği başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

3. Adayların FKT ile ön sağlık muayenesi aşamalarında tabi oldukları uygulamalar nelerdir?

a. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınırlar. Ön sağlık muayenelerinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,
(c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır. ( Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. 164 cm. olan bir adayın kilosu en az 51, en fazla 72 kg olmalıdır. 210 cm. olan adayın kilosu ise en az 84, en fazla 114 kg olmalıdır.)

(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülür.

(4) Ön sağlık muayenesi sonucuna karşı sunulan askerî veya sivil hastane raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Bu konuda idare tarafından yapılabilecek bir husus kalmadığından idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre sözleşmeli er olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılmakta ve müteakip aşamalara alınmamaktadırlar.

NOT: Fiziki kabiliyet testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

b. Fiziki Kabiliyet Testinin Uygulama Esasları:

(1) Fiziki kabiliyet testi adayların başvuru durumuna göre belirlenecek sınav merkezlerinde, ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılır.

(2) Adaylar; 1.500 m koşu, mekik ve şınav branşlarının tamamından değerlendirilmeye tabi tutulur.

(3) Adayların her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama puan, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 üzerinden 50’dir. 50 ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaklardır.

(4) FKT notu olarak belirlenen 50 baraj notunu geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan puanlar tüm branşlarda alınan diğer puanlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj notunu aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj notunu geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır.

4. FKT ve ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar ne yapmaktadır?

FKT ve ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, mülakata katılırlar.

Ø MÜLAKAT

1. Mülakat nasıl yapılmaktadır?

Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

Mülakatta 100 üzerinden asgarî geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılır.

Mülakat sonuçlarına itirazlarda idare olarak yapılacak bir husus bulunmadığından, idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

2. Mülakat sonuçları nasıl bildirilmektedir?

Sonuçlar, mülakatın yapıldığı gün içerisinde adaya tebliğ edilmektedir.

3. Sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

a. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test puanının %50’si ve mülakat puanının %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda fiziki kabiliyet test puanı yüksek olanlara öncelik verilmektedir.

c. Terhis belgelerinde “Sözleşmeli Erbaş ve Er Olur.” kaydı olanlar, yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları notları eşit olan adaylar arasından tercih edilmektedirler.

4. Sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

a. Aday sınavlarının değerlendirmesi; adayın fiziki kabiliyet test puanının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplanmasıyla 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Bu iki notun toplamından oluşan puan, adayın başarı puanıdır.

b. Adaylar başarı puanlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

c. Sınıflandırma, adayın başarı puanı ve sınıf/branş tercihleri ile bonservis, ehliyet,v.b. belgeleri dikkate alınarak yapılır.

ç. Adayların tercih ettikleri sınıf ve branş kontenjanlarının dolması halinde, tercih dışı yerleştirilmeyi kabul eden adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü diğer sınıf ve branşlara yerleştirilebilmektedirler.

5. Başarılı olamayan adayların evrakları ne zaman iade edilmektedir?

İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olanların bildirildiği aday listesine giremeyip, başarısız olan adayların evrakları idarenin belirleyeceği takvime göre kendilerinin temin sürecinde beyan ettikleri adreslerine resmi taahhütlü olarak gönderilir. Adayların şahsen Per.Tem.Mrk.K.lığına gelerek başvurmaları halinde kendilerine teslim edilir.

Ø SAĞLIK RAPORU

1. Sağlık raporu için, askerî hastanelere sevk belgesi nasıl ve ne zaman alınmaktadır?

a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasında başarılı olan tüm adaylara, ilgili sınav merkezince, Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir.

b. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlamaktadırlar.

2. Sağlık raporu hangi esaslara göre düzenlenmektedir?

Sözleşmeli er adaylarının sağlık işlemleri, 18 Şubat 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının 18’inci bendi esaslarına göre yürütülmektedir.

“18) Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er adaylarında Hepatit B, Hepatit C, HİV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve tashihli görmeleri tam olmalıdır. Bu şartları taşıyan adayların asker hastaneleri sağlık kurullarından alacakları sağlık raporlarındaki kararlarda istihdam edilecekleri sınıfa ait sınıflandırma çizelgesinin subay/astsubay sütununda karşılığı (a) diliminde (+) olanlar göreve alınır, (a) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (b) ve (d) diliminde olanlar alınmazlar.

Boy ve kilo oranlarında 25 inci madde esas alınır.

Alımı yapacak komutanlıklar, 25 inci maddedeki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında 25 inci maddedeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir.”

3. Sağlık raporu sonuçları nasıl ve nereye teslim edilmektedir?

Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını ilgili sınav merkezine elden veya posta yolu ile teslim etmektedirler.

4. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar ne yapmaktadır?

Olumsuz sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile sınav merkezine başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar sınav merkezince kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise aday sınav merkezince hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlandırılır.)

Adaylar sağlık raporu alım sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili konularda bilgi edinme ve şikâyet içerikli başvurularını Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına (Ankara) yapabilirler.

Ø GÜVENLİK SORUŞTURMASI

(Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 8’inci md.)

1. Güvenlik soruşturması ne zaman sonuçlanmaktadır?

İlgili mevzuata göre soruşturma isteminin ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip en geç 60 (altmış) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Bazı adayların güvenlik soruşturması işlemleri daha uzun sürebilmektedir.

2. Sağlık raporu olumsuz olanlar için de güvenlik soruşturması işlemleri yapılıyor mu?

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan tüm adayların güvenlik soruşturması işlemleri, ileride zaman kaybı olmaması amacıyla başlatılmaktadır. Güvenlik soruşturması işlemleri sağlık raporu işlemlerinden bağımsız olarak devam etmektedir.

Ø ASKERÎ EĞİTİME BAŞLAMA

1. İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan, sağlık ve güvenlik soruşturması işlemleri olumlu sonuçlanan sözleşmeli er adayları ile ön sözleşme imzalanır.

2. Ön sözleşme imzalanan personel sınıfı, branşı, kadro ve görev ihtiyaçları ile tertip edilecekleri kadro görev yerlerine yönelik 10 (On) haftalık eğitimlerinin tamamlanması maksadıyla Sınıf Okulu/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi/Eğitim Merkezi komutanlıklarına görevlendirilirler.

3. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunan ve işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, terhis olduktan sonra eğitimlerinin tamamlanması maksadıyla Sınıf Okulu/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi/Eğitim Merkezi komutanlıklarına görevlendirilirler.

Ø ÖZLÜK HAKLARI

1. Sözleşmeli erbaş ve erlere hangi sosyal haklar tanınmıştır?
(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 7)

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

2. Sözleşmeli erbaş ve erlerin mali hakları nelerdir?
(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 7)

Sözleşmeli er adaylarına, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında, aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücret ödenir. Ödemeler, her ayın başında peşin olarak yapılır. Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının, ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri, Devlet tarafından karşılanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak, on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. Ekli (l) sayılı Cetvelde belirlenen oran, komando birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde sekiz, sınır birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde üç arttırımlı uygulanır. Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenecek ücretten, damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesilmez.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (1)SAYILI CETVEL)

Hizmet Yılı
Oran
1
1,90
2
1,95
3
2,00
4
2,05
5
2,10
6
2,15
7 ve üzeri
2,20

3. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşme süresi bitiminde mali hakları nelerdir?

Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki on altı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile

çarpımı sonucu bulunacak tutarda ikramiye ödemesi yapılır. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (2) SAYILI CETVEL)

Hizmet Yılı
Oran
1
6,3
2
12,6
3
25,1
4
31,3
5
37,5
6
43,7
7 ve üzeri
62,3

4. Sözleşmeli erbaş ve erlerin izin hakları nelerdir?
(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 8)

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl kırk beş gün izin alma hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin on beş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün,

b) Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

5. Sözleşmeli erler için evlenmeme şartı var mıdır?

Sözleşmeli erler için böyle bir şart bulunmamaktadır. Yalnız sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler.

6. Sözleşmeli erler tabanca alabiliyor mu?

Sözleşmeli erlerin silahları, kadro silahlarıdır.

Ø İAŞE, GİYECEK, BAKIM VE BARINMA

1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin iaşesi, barınmaları ve iskânı nasıldır?
(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 8)

Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi Devlet tarafından sağlanır. Bunlara, bu kapsamda başkaca bir ödeme yapılmaz. Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyim, kuşam istihkakları, ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerinin şekli ve niteliği ilgili yönetmelikte gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler.

Ø GÖREV

1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet şartları nasıldır?
(6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Madde 4)

Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmi dokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır.

2. Sözleşmeli erbaş ve erler hangi birliklere tertip edilecektir?

Sözleşmeli erbaş ve erler, öncelikle hudut ve komando birliklerine tertip edilirler.

Ø STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

1. Uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş hakları nelerdir?

(Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Madde 28)

6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabilirler.

En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilirler. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin veya astsubaylığa naspedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.

Sözleşmeli er alımı hakkında bigilere  ulaşmak için tıklayın

2012 sözleşmeli asker alımı, 2012 Sözleşmeli Askerlerin maaşı, 2012 Sözleşmeli Askerlerin maaşı ne kadar, 2012 Sözleşmeli Askerlik Başvuru, 2012 Sözleşmeli Askerlik Başvuru Formu, 2012 Sözleşmeli Askerlik şartları, 2012 TSK paralı Askerlik, 2012 TSK paralı Askerlik başvuru formu, 2012 TSK paralı Askerlik başvuru formu ve şartları, 2012 TSK paralı Er Başvuruları, 2012 TSK Sözleşmeli Askerlik Başvuru Şartları, 2011 TSK Sözleşmeli Askerlik Başvuru Şartları Nelerdir?, 2012 TSK Sözleşmeli Er Başvuruları, maaşlı asker alımı, sözleşmeli asker alımı, Sözleşmeli Askerlik Başvuru Şartları, tsk paralı asker şartları, TSK paralı Askerlik, tsk paralı askerlik detayları, tsk sözleşmeli asker başvurusu, TSK Sözleşmeli Askerlik, TSK Sözleşmeli Askerlik 2012, TSK Sözleşmeli Askerlik başvuru formu, TSK Sözleşmeli Askerlik başvurusu, TSK Sözleşmeli Askerlik şartları, Tsk sözleşmeli er alımı, tskparalı asker alımı başvuru formu

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Sinan hançeroğlu dedi ki:

  Ben ceza evinde Yamak istemiyorum orda yatacağıma benim ülkemde savaş var gidip savaşmak istiyorum günüllü asker olarak bana yardıcı olun ben vatan sever bir insanım birdönem mati sıkıntılarımdan dolayı sigara kaçakçılığı yaptım biliyorum suç işledim ama demek olmuyor vatanımı semiyorum amlamınada gelmez vanlı yım ama vatan severim gidip boşu boşuna korelmek istemiyorum

 2. fuat leblebi dedi ki:

  Bu kadar genc delikanlı bu vatan uğruna toprağa düşerken ben burada eli kolu bağlı oturup seredenlerden olmak istemiyorum vatan için bayrak için dinim için ölmek benim bu emanet bedenimeede farz olmuştur benide alın inşallah askere askerliğini güney doğuda yaptım demesini yaşı var yaşım 43 daha bende çok iş var benimle iletişime seçerseniz çok mutlu olurum saygılarımla

 3. turgay, dedi ki:

  BEN ASKERLIYIMI 2008 DE YAPTIM VAN OZALP SARAY SINIRDA GONULLU ASKERLIK YAPMAK ISTIYORUM VE BUNU HIC BIR KARSILIK ALMADAN YAPARIM

 4. mugdat dedi ki:

  slm ben bursa.gemlikteyim ve paralı askerlık yapmak istyorum benim bu zor günümde bu devletimize paralı askerlık yapmak istyorum ve deyerli büyüklerim bir gelirimin olmadıgı ve ailem ve cocuklarımında zor anlar yasadıgından bene bir cvb verirmisiniz ve elimden tutunda bende paralı askerlık yapmak istyorum sesimi duyan devlet büyüklerime sesleliyorum….ne yaapayım işim yok sabıkam var…şartlı salıvermeden ciktım ben sabıkam kalkmadı yasimda gectiğinden dolayı cocuklarıma bakamıyorum evim kira cocuklarım okuyor cok caresizim sayın devlet büyüklerim sizlerden rıcam benim elimden tutun ve paralı askerlık yapmak ityorum…cok bunalımdayım intharın eşiğine geldım bunalımdayım artık dayanacak gücüm kalmadı allah biliyor caresizim ben…..umarım bana yardımcı olacak bir devlet büyüğümüz cikar beni bu bunalımdan alır.saygılarımla diyorum ve acilen devlet büyüklerimden cvb bekm bir ışık ve bir yardım…..bursa.gemlik muğdat.05379374………

 5. haldun polat dedi ki:

  ben hakkari attütün karakolunda nişancı olarak askerlik yaptım yine gitmek istiyom

 6. isa dedi ki:

  Lutfen benide askere alın 1988/1 dogunluyum askerliglimi 1988/1 olarak yaptım

 7. isa dedi ki:

  ben askerligimi hakkari şemdinli yeşilova karakolunda yaptım 1988/1 olarak sözleşmeli asker olmak istiyorum tekrar olabilirmiyim lutfen rica ediyorum

 8. yusuf ünal dedi ki:

  Yaşım 23 samsun dogumluyum 93/1 ankara kazan akincilar 4üncü ana jet üs komutanliginda 10basi istikam eri sihhi tesisatci olarak yaptım askerligimi sözlesmeli er olmak orduya katilmak istiyorum bu benim en büyük hayallerimden birtanesi elimde ufak bir dövme var adim yaziyor beni orduya almanizi arz ederim. Vatan ugruna ölmekse kaderimiz biz o kaderin ellerinden öperiz..

 9. erdal dedi ki:

  Ben Erdal gün hatay reyhanlı beşaslan köyünde yaş askerliğimi tunceli ovacıkta terörle mücadele olarak dogu görevinde dağ karakolunda yaptım. Vatan için milletimiz için bayrağımız içn gönüllü askerlik yapmak istiyorum tarafımca bilgilendirilmesi arz ederim burada kaldım süre boyunca ülkemize yapılan bu çirkin saldırıları kınıyoruz gereken cevabı vermeni tam zamanı hırslıyız hazırız.

 10. kaan cantay dedi ki:

  99 Balıkesir doğumluyum ve hayatımda istediğim yegane şey orduya katılmaktır ve sorum olucak 16 yaşımdayım gönüllü olmak için illa 18 imi doldurmak zorunda mıyım??

 11. mustafa aytekin dedi ki:

  T.S.K. ine … ben 1980 elazığ palu dogumlu …basvuruda bulundum arz ederim

 12. Mikail altun dedi ki:

  Meb 2002 yılında terhis oldum jandarma erdim tunceli hozat dağ karakolundaydim su an ağır vasıta şoförüm gaziantep ikametliyim 05423427786 göreve hazırım sağlık problemim yok

 13. nahit dedi ki:

  slm ben nahit yş 23 askerliyimi ankarada yaptım hizmet bölüyünde mesleyim mobilya ustası gönüllü askerlik yapmak istiyorum numaram bu ulaşırsanız sevinirim

 14. isa Özdemir dedi ki:

  taktirnameli komandoyum sözleşmelier olmak istiyorum. askerliğimi komando olarak manisa -kırk ağaçta yaptım

 15. tanju yaman dedi ki:

  askerlimi istanbulda yaptım hazırkıta olarak yaptım sözleşmeli er olarak alırsanız sevinirim

 16. murat koç dedi ki:

  en elazıglıyımparalı askerlik yapmakistiyorm askerligimi istanul silivri ceza evinde yaptım orda ceza yatan paşaların korumasıydım tsk dan yardım istiyorum

 17. ekrem varlı dedi ki:

  ben askerliyimi istanbulda yaptım 15.09 1989 dogumluyum 89.3 yaptım askerliği vatanımı bayrağımı seviyorum asker olmak istiyor beni de arkadaşlarmın arsına girmek istiyoum bana yardımcı olursanız sevinirim

 18. şükrü seçen dedi ki:

  ben meslem şöferli tir ve kamiyon kulaniyorum uzun yol şöferiyim ve askerli seven biriyim ve askerlim boyunca başarili bir askerlik yapdim eyidimlerim cok iyidi

 19. mehmet dedi ki:

  Slm 01 11 1989 doğumluyum askerliğimi 90/2 olarak yaptım acemiliği Zonguldak devrekte yaptım usta birliği ankara brytepede yaptım sözleşmeli er olarak yapmak istiyorum acaba oygunmudur yardimci olursaniz sevinirim cvp verirseniz çok sevinirim

 20. taşkın dedi ki:

  nasıl başvuru yapacagız..

 21. ugur kus dedi ki:

  burda olanlar bu vatanın evladıdır hepsinin herbirinin içinde vatan sevgisi vardır oynanan oyunların farkında olanlardır emin hiç bir karşılık beklemeden şehit olmak için burdadırlar ne amerika ne israil ne almanya ne bizi istemeyen o dış devletler ne kadar profosyonellikleri olursa olsun sadece bedenlerini kurtarırlar ruhlarını kurtaramazlar bizim artık insandan makina yetiştirmemiz lazım madem müslümanın göz yaşları akan kanları iblislerin hoşuna gidiyor bu yazdıklarımı kim okur bilmem sadece sen bu vatanın evladı digilsin bizde varız burda eyer ülkeni karanlıkta görmekse niyetin bırak o yetkini biz devralırız biz delitürküz şevkatliyiz düşmana yarasını sararız suyunu veririz ona bakarıski o insan yeterki anlasın benligini

 22. ugur kus dedi ki:

  bu vatana hizmet bizim boynumuzun borcudur ben istiyorumki bir damla kan bir damla göz yaşı akmasın bu yükselen türkiyede osmanlı ejdadımızdır bizi dünyada silmek isteyen bazı tohumlar bilmezlerki 80 milyon türk kürt farketmnez biz kardeşiz bu vatanın yüzü gülmesi lazım artık bizi yok saymayın

 23. okan dedi ki:

  BEN 01.01.1995 DOGUMLUYUM YAKINLARIM HEP UZMAN OLDUGUNDAN İMRENDİGİMDEN BENDE BEDELLİ ASKERLİK YAPMAK İSTİYORUM SAYGILARIMLA ZONUNA KADAR VATAN İCİN

 24. emrah cengiz dedi ki:

  ben askerligim yapmış oldugum ve cook şükür bir gün olsun askerde ufak bir durumda mukadım olmadı ve vatamı seve biriyim bedelli asker olmak istiyorum

 25. Fehmi Ozkan dedi ki:

  Ben 1977 dogumluyum budurumdan yeni haberim oldu. Ben askerligimi gezici tim olarak yaptim. Kirmizi teskerem var operesyonlarda ayrica 10 basiligimda var eyer kabul gorulurse cok sevinirim. Ayrica tunceli bingol agri dogu beyazida askerlik gorevleri yaptim ama beni isterseniz turkiyenin her karis topraginda vatani gorevimi seve birdaha yaparim lutfen beni bu vatani gorevimi engellemetin saygilarimla lutfen

 26. hüseyin sever dedi ki:

  slmlar bas vurumu yaptım her seyı gectım sorustrmayı bklıyorum .her sey vatan ıcın

 27. cihan bozkurt dedi ki:

  Türk Milleti’nin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir gerçektir ve milletimizi diğer milletler arasında üstün kılan en asil özelliklerden birisidir. Bununla birlikte her Türk, milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden, milletinin geleceğini kendi geleceğinden üstün tutan bir anlayışa, derin bir millet sevgisine sahiptir.

 28. cihan bozkurt dedi ki:

  bende tekrar askerlık yapmak ıstıyorum

 29. özcan köprülü dedi ki:

  askerlihimi 89/3 olarak yaptım ve tekrar yapmak istiyorum

 30. selim semiz dedi ki:

  selam ben 1989/3 tertip im askerliğimi tunceli hozatta yaptım ve tekrar hizmet vermek isterim bu yüzden bilgi verirseniz sevinirim …!!!!

 31. Tayfun küçüköksüz dedi ki:

  Ben paralı askerlik yapmak istiyorum vatanımıza hizmet yapmak boynumuzun borcudur . Yaş.20 Boy.170 Kilo. 70

 32. ozkan ayhan dedi ki:

  ben bıran once tsk ya yenıden katılıp omrumun sonuna kadar orduya ve tur ulusuna ve turk devletıne olene dek gorev yapmak ıstıyorum artık ulkemın menfaat ve cıkarlar ıcın herturlu gorev ve gorevlerde gerekırse bsım ve ulkem ugruna gerekırse olum emrıyle oldurme emrıyle tekbır eskıya tekbır tererıst kalmayana dek tekbır dusmana aman vermıyerek yenıden gorev yapmak ıstıyorum tsk barıgucu komutanlıgının bana tahsıs ettıgı g3 gerı tepmesız 3yıv ve 3 set ten olusan sılah numaram 299422 nolu sılah nuaram beynıme zırh gıbı kazılı tel no 05389898997 tsk nın destegı ve gucune guvenıyorum ve benı aramanızı beklıyorum saygılarımla arz ederım

 33. mesut dedi ki:

  ben mesut zonguldak devrekte 88\1 lerleacemilik egitimimi konyanın dış karakolundada ustalıgımı cavus olarak yaptım 7.mayıs2009 da terhıs oldum 86 dogumluyum paralı askerlıge baş vurabılırmıyım tşkler .05325931102

 34. osman dedi ki:

  ben askerligimi kıbrısta yaptım bu ülke icin bu vatan icin her zaman askerlik yapmaya hazırım

 35. mustafa dedi ki:

  neden ulaşamıyoruz baş vuru yapamıyoruz

 36. mustafa dedi ki:

  mrb ben2010 tarinde terhis oldum 1989 3 tertibim göreve hazırım edremitde askerlik yaptım doguda görev yapmak istiyorum

 37. tarık tanuş dedi ki:

  ben 18 yaşındayım gönülü askerlik yapmak istiyorumm

 38. şükrü.kurtay dedi ki:

  ben,izmir,ege,ordu,komutanlığında,yakın,koruma,olarak,görev,yaptım,başarı,derecem,iyi,
  müsade,ve,izniniz,olursa,tekrardan,gönüllü,olarak,askerlik,yapmak,istiyorum,mevki,konum.önemli,diğil.benim.için.önce.vatan.saygılarımla.arz.ederim..ŞÜKRÜ,KURTAY,0532.644.88.16

 39. bayram topoğlu dedi ki:

  askeliğimi balıkesir,de yaptım 93/1 yaptım ben de bu vatan ve millet için tekrar askere gitmek istiyorum sizden cevap bekliyorum ve bunu cani gönülden istiyorm arz ederim…

 40. islam dedi ki:

  mrb ben 07.11.2013 askerliye başladım gönüllü olmaya karar verdim asker görevimi yapmak istiyorum inşallah kısmet olur en buyk hayelim
  inşallah olurum ve VATANIM İÇİN CAN VERMEYE HAZIRIM

 41. islam dedi ki:

  askerliği çok seviyorum kalmaya karar verdim tam benim işim

 42. vatanımı seviyorum bunun için vatanımda görev yapmak istiyorum canım pahasına varım

 43. ersin dedi ki:

  askerlik yapmak istiyorum vatanım için

 44. abidin dedi ki:

  askerliğimi yaptım sözleşmeli er olmak istiyorum

 45. furkan şakar dedi ki:

  sözleşmeli erbaşların görev süresi bittikten sonra iş imkanı sunuluyormu bilenler lütfen cevap yassın.

 46. yasin kaplan dedi ki:

  18 yaşındayım sözleşmeli asker olmak istiyorum olabilirmiyim

 47. Anıl dedi ki:

  psikolejikmen açıklaması şu görev kutsaldır.

 48. mehmet sarı dedi ki:

  18 yaşındayım askerlik yapmak istiyorum.

 49. suleyman özyörük dedi ki:

  bende olmak ıstıyorum asker seferberlık bıle var

 50. EMRE dedi ki:

  BAŞ VURU FORMUNU BULAMIYORUZ NASIL BAŞ VURU YAPA BİLİRİZ.

 51. arif bayar dedi ki:

  askerliğimi ığdırda piyade er olarak yaptım 31 yaşndaym mesleğim sıvacı boyacı kaynakcı bende şu cennet vatanmda görev yapmak istiyom şuanda demir çelik fabrikasnda çalışıyorm cvp bekliyorm

 52. selman arslan dedi ki:

  askerligi seviyorum

 53. kamil kocer dedi ki:

  35 yasındayım istedigim bi isbu artık hayattan bi beklentim kalmadı ne olacaksa olsun vatan millet sakarya …

 54. selahattin yenen dedi ki:

  yaşadıgımız piskoloji ölmeden öldürmek

 55. EJDER SOLMAZ dedi ki:

  Başvuru formunu bulamadım

 56. mehmet fatih dedecan dedi ki:

  basvuru yapabiliyormuyuz bende gönullu olmak istiyorum

 57. mehmet fatih dedecan dedi ki:

  bende askerlik yapmak istiyorum

 58. durmuş özke dedi ki:

  mrb ben denizlide yaşıyorum görevim ahşılık yaşım 36 askerliğimi siirte yaptım komando olarak çok operasyonlara katıldım bu görevi yine seve seve yaparim vatanım için aynı zamanda sporum çok iyidir yorulmak bilmem

 59. tunay yalçın dedi ki:

  kabul edermisiz

 60. ALİ DURUR dedi ki:

  BEN COK İSTİYORUM ASKER OLMAK

 61. askerlik yapmak istiyorum lütfen kabul edin

 62. mustafa karcı dedi ki:

  bende katılmak istiyorum vatan icin herzamn hazırım hakkari şemdinlide durak karokolunda yaptım görevımı ben tekrardan gitmek istiyorum vatan için herzamn canım feda olsun cvb beklıyorum

 63. fatih eryilmaz dedi ki:

  baş vuru tarihi gectimi

 64. Salman BOZBAYIR dedi ki:

  ben 89-3 askerligimi yaptım şimdi sözleşmeli asker alınacak her zaman varım vatan için….

 65. muhammed DEMİR dedi ki:

  paralı askerli başvura bilmek için her türlü koşuşlu okudum………

 66. celal duran dedi ki:

  allah herkezın yardımcısı olsun

 67. celal duran dedi ki:

  86/3 olarak yaptım boluikincı komando tugayı da gorev yaptım dıs gorev sırnak ikizce

 68. muhittin AYBEK dedi ki:

  acemi birliyimi 87-2 olarak konyada yaptim usta birligi ise adana seyhanda inzibat olarak yaptim

 69. kemal yozgat dedi ki:

  vatan ıcın herzaman oldurmeye hazırım herzaman asker olmaya hazırım

 70. yusuf ERDOĞAN dedi ki:

  meslek için

 71. salih aktı dedi ki:

  erbaş olmak istiyorum

 72. Cevdet Yazar dedi ki:

  baswuruyu nerden yapıoruz acaba ?

 73. EMRAH DOGAN dedi ki:

  sözleşmeli uzman er başvurusu ve bilgi içindir

 74. GÖKHAN AYGÜN dedi ki:

  ben askerlıgımın acemı bırlıgımı manısa da usta bırlıgınıde kırklarelınde bakımcı olarak yapıtım 1,78 boyunda 74 kg dayım cakı gıbı askerım bu projede bende yer almak ıstıyorum VATANIMIZA canım feda NE MUTLU TURKUM DIYENE

 75. abdul kadir aktaş ben 89.1askerligimi yaptım acemi birligim ankara mamak usta birligim ismir menemen 57.topcu tugayı komutan ve karargay yardımcılıgında tamamladım bu vatan ugrunda bende seve seve canımı vermek isterim yeterki bayrağımıs dalgalanmaya devam etsin saygılarımla ars ederim.

 76. ali bağ dedi ki:

  ben ali askerliğimi 89 3 olarak yaptım sözleşmeli er olmak istiyorum

 77. baki erdogan dedi ki:

  ben baki erdogan ben buyola baş koydum vatanımı yurdumu milletimi bu ülkeyi bölmek istiyenlerii bu topraklardan kovucaz canım malım vatanıma feda olsun allahuekber

 78. gökhan turan dedi ki:

  askerligimi 89\4 tertıp olarak yaptım acemı bırlıgım ısparta 40.pıyade er egtım alayı usta bırlıgım bıngöl genc servi jandarma karakolu ust bolgesı tım olarak gorevım dedektorcu tekrar gorev ıcın hazırım arz ederım

 79. mustafa daş dedi ki:

  askerligi 90 3 olarak yaptım tekrar yapmak istiyom hizmete hazırım hakkari çukurcada yaptım

 80. süleyman demir dedi ki:

  ben askerligimi 87/4 olarak kıbrıs topcu olarak yaptım ben bu projede yeralmak istiyorum saygılarımla .

 81. emrah güneş dedi ki:

  ben emrah şırnak seslice 90-3 vatanımıza canımız feda biz ölümede gideriz savaşada yeterrki bayragımız göklerde dalgalansın NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 82. ayhan dağcı dedi ki:

  AYRADAŞLAR 25 YAŞIN USTÜNDEKİ ARKADAŞLAR BAŞ VURABİLİR LAZ KÜRT ÇERKEZ AYRIMI YOK T C VATANDAŞI OLMAK YETERLİ YALNIZ SÖZLEŞMELİ ERLER GÜNEY DOĞUDA TERÖRLE MÜCEDELEDE GÖREV YAPACAKLAR HER ŞEYİ GÖZE ALARAK GİTMELİLER BİDE ÖYLESİNE FORM DOLDURUP KONTEYJANLARI DOLDURMAYALIM LÜTFEN DİĞER GÖNULLU GİTMEK İSTEYEN ARKADAŞLARIN HAKLARINA GEÇMEYELİM SAYGILARIMLA

 83. hasan karaman dedi ki:

  ben acemi birliğimi 85.4 tertip olarak manisa alaşehir yaptım usta birliğimi kırklareli babaeskide ulaştıma şöför olarak ğörev yaptım vatana hitmet icin terettüm yok bende yeniden asker olmak istiyorum arz ederim

 84. VELİ UYSAL dedi ki:

  1991 /4 TERTİBİM GÖNÜLLÜ ASKERLİK YAPMAYI İSTİYORUM ASKERLİM BİTTİ TEKRAR PARALI ASKERLİK YAPMAYI İSTİYORUM

 85. metin pala dedi ki:

  1988 dogumluyum sırnak guclukonak fındık taburunda askerlıgımı yaptım bır cok operasyonda falıyet gostredım

 86. Şahin TUNÇOK dedi ki:

  şu başvuru nerede ve nasıl yapılır biri bizi aydınlatsın

 87. Şahin TUNÇOK dedi ki:

  ya dostlar biri bize baçvuru için ilk adımı söylesin de bilelim

 88. orhan yalçın dedi ki:

  başvurmak istiyorum ama yapamıyorum bana yardımcı olurmusunuz

 89. yasin kabı dedi ki:

  slm ben yasin kabı ben 2008 de hakkari çukurca uzun derede askerliyimi yaptım ama şuan gene yapmak istiyorum bu nedenle sözleşmeli askerliye başvuru yapmak istedim

 90. özkan KARAKAYA dedi ki:

  ben askerliğimi 89/4 olarakTUNCELİ ER’olarak yaptım tekrar asker olmak vatana hizmet etmek için hiç bir terettüdüm yok bende yeniden asker olmak istiyorum arz ederim..

 91. yasinotuk dedi ki:

  ben yasin otuk 15.10.1888 dogumlu askerlımı 88/2 samsun merkezde ınzıbat olarak yaptım yorumlarımızı görmenızı dılerız

 92. yasinotuk dedi ki:

  numa form dolduramıyorım bılgı almak ıstıyorum

 93. osman ölmez dedi ki:

  mehmet akif mahallesi topal doktor caddesi no/64 tokat/erbaa

 94. murat kara dedi ki:

  merhaba ben erzurumda vatanı görevimi bitirdim 1989/1 olarak yaptım gene askerlik yapmak istiyorum bu vatana can feda saygılarla.

 95. tahsin oğur dedi ki:

  82-4 tertip kom onb tahsin oğur 3 ncü dag kom tab 7 nci dag kom böl hakkari şemdinlide onurlu ve gururlu bir şekilde vatani görevimi yaptım yaşım 31 ama bugün 20 yaşındaki gençlere taş çıkartırım araştırın ne şartlarda nasıl üstün başarı belgeleri almışım her zaman her yerde vatanım için ben varım arz ederim.

 96. tahsin oğur dedi ki:

  ben 1982 -4 tertip komando onb tahsin oğur hakkari şemdinli 3 ncü dag kom tab 7 dag kom böl de onurlu ve gururlu birşekilde askerlik yaptım işsizim bu yasadan yararlanmak istiyorum.

 97. murat özer dedi ki:

  bu vatanımın her karışında şanlı türk bayrağım dalgalansın die canımı seve seve vermeye kalleş ve köpeklerinde canını almaya hazırım inş. uygun görülürüm araz ederim…

 98. ÖMER TAŞPINAR dedi ki:

  ben askerliğimi 89/4 olarak ŞIRNAK ER olarak yaptım tekrar asker olmak vatana hizmet etmek için hiç bir terettüdüm yok bende yeniden asker olmak istiyorum arz ederim..

 99. ÖMER TAŞPINAR dedi ki:

  ŞIRNAK SILAPİ DE ASKERLİYİMİ YAPTIM BAKIM ER OLARAK

 100. ŞAHİN DOĞAN dedi ki:

  askerrrrrrrrrrrrrrr olmak istiyorum
  askerligimi hakkari yüksekovada komando olarak yaptım 88\2 olarak 4 yıldır bekliyorum bu devlek beni görmesini istiyorum

 101. ŞAHİN DOĞAN dedi ki:

  Ben 1988 konya donya dogum lu isim şahin doğan aşkerligimi hakkari yüksekova da komando olarak yaptım ne zaman dır sözleşmeli er olmayı bekliyorumbana yardımcı olmanızı canı gönülden bekliyorum başvuru frommunu göndermenizi istiyorum bildirmenizi arz ederim

 102. yusuf kıdak dedi ki:

  basvuru formu nerden yapabliriz yetkili arkadaslardan yardm istiyorum bende askerliğimi 90/1 olarak bitirdim sağlım yerinde vatana hizmet etmez icin tekrardan hizmetinizdeyim saygılar

 103. mustafa gürkan dedi ki:

  ben askerliğimi 88/1 olarak erzurumda jandarma olarak yaptım tekrar asker olmak vatana hizmet etmek için hiç bir terettüdüm yok bende yeniden asker olmak istiyorum arz ederim..

 104. idris solmaz dedi ki:

  adım idris solmaz 22 yaşıdayım vatanıma ve milletime harılı olmak rica bulunmak istiyorum

 105. idris solmaz dedi ki:

  sözleşmeli er olarak yapmak istiyorum

 106. ferit coşkun dedi ki:

  selamun aleykum ben manisa salıhlıden ferit 12.02.1988 dogumlu yeni focada jandarma özel harekat olarak askerlik görevimi yaptım sonra dagıtım da tim olarak gümüshane de görevi mi tamam ladım ben sözleşmeli er olmak istiyorum ilgilenmezi arz ederim ferit coşkun

 107. sedrettin aygün dedi ki:

  2011 de askarliğe gittim şubat 2012 de teskere aldım er olmak istiyorum gereğini arz ederim

 108. muhammed çiftçi dedi ki:

  tek kelimeyle HER ŞEY VATAN İÇİN

 109. ömer demir dedi ki:

  her şey vatan için

 110. uğur aydın dedi ki:

  sözleşmeli er olmak istiyorum her türlü mülakatı geçebiliceğime inanınıyorum

 111. Bilal Kayapına dedi ki:

  selamün aleyküm ben bilal kayapınar k. maraşlıyım acemi birliyimi erzincanda yaptım usta biliyimide şanlı urfada 20. zırhlı tugayında 1975 dogumluyum ama hiç göstermiyorum yaşım 80 de olsa sözleşmeli asker olmak istiyorum

 112. ahmet akan dedi ki:

  vatan görevi yapmak istiyorum

 113. serdar arıcı dedi ki:

  selam ben askerligimi 1.Özel koruma taburu istanbul/HASDAL da koruma eri olarak askerligimi tamamladım ve 90/2 olarak yaptım. ÇORUM iskilip 15.03.1989 doğumluyum ve bende paralı asker olmak istiyorum lütfen bana yardımcı olun ve bu konu hakkında bilgisi olan nereden başvuru yapabilecegimizi bilenler lütfen bana mail atsınlar şimdiden çok teşekkür ederim sevgili vatansever kardeşlerim
  mail adresim: serdar_arici@hotmail.com

 114. esen dedi ki:

  sözleşmeli er olmak istiyorum

 115. gökhan dedi ki:

  bende katılmak istiyorum ama nasıl başvurulduğunu bilmiyorum

 116. osman MAYDA dedi ki:

  merhaba ben 1989 şanlıurfa doğumluyum osman MAYDA ben acemi birliğimi kayseri erzincandan usta b irliğimi çankırıda yaptım bende vatan uğruna can vermek istiyorum benide tsk kabul etmenizi arz ederim . osman MAYDA

 117. mehmet oğuz dedi ki:

  ben askerlikten yeni geldim şırnakta uçak savarcı olarak yaptım tekrar asker olmak istiyorum

 118. mahmut pak dedi ki:

  ben askerlıgimi yaptım tekrar asker olmak istiyorum

 119. hasan sevgili dedi ki:

  konya beysehırden hasan sevgılı acemı bırlıgımı ısparta egırdırde usta bırlıgıımı hakkarı otulucada dag ve komando tugayında yaptım askerden gellelı 2 buuck sene oldu bende sozlesmelı asker olarak askerlık yapamak ıstıyorum bılgınıze arz ederım

 120. serdar ok dedi ki:

  Selam Ben ıspartada yaptım askerliğimi. 40 piyade alayında piyad er olarak görevimi tamamladım acemi birligimide istanbul’da piyader olarak yaptım. Şimdide Tekrardan Yapmak İstiyom Eger beni Vatan İçin her şeyi göze alırımm Sevgilerrrr

 121. mehmet ateş dedi ki:

  hani nasıl başvur yacagız

 122. yasin yılmaz dedi ki:

  slm ben yasin sözleşmelı ner asker olmak istiyorum

 123. yunus gürsoy dedi ki:

  adıyaman kahtalim 2008-1 tertım olark gürevim bitrdim ben ama bende bedeli asker olmak istiyorum.

 124. mevlut akkaya dedi ki:

  ben hakarı otlucada askerlik yaptım sözleşmeli er olmak ıstıyorum yardımcı olurmusunuz

 125. oguz şimsek dedi ki:

  merhaba ben oguz simsek siirtte askerligimi yaptım 1986 dogumluyum uzman er olarak görev yapmak istiyorum bana yardımcı olmanızı önemle arz ederim.

 126. SONER ÖVÜN dedi ki:

  ARKADAŞLAR BEN TUNCELİ KOMANDO TUGAYI NDA UZMAN ÇAVUŞL OLARAK GÖREV YAPIYORUM. SÖZLEŞMELİ ERLİĞİ TAVSİYE EDERİM. PARA İÇİN YAPIYORSUNUZ DİYEN ZİHNİYETLERE ALDANMAYIN. SONUÇTA BU İŞİ BİRLİERİ YAPACAK. BU İŞİ YAPANLARIN AİLELERİNİN PARAYA İHTİYACI YOK MU? SONUÇTA BU İNSANLARIN DA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU İNSANLAR VAR. SİZ ALDANMAYIN BAŞVURUNUZU YAPIN ŞİMDİDEN ALLAH KOLAYLIK VERSİN

 127. seyfettin doğan dedi ki:

  Bu vatanım için bende canımı vermeye hazırım.Şuan van merkez İ.D.K.K’ında 92/3 askerim.en büyük hayalim komando olmaktı olamadım allahın izniyle vatanım için savaşmayı istiyorum.lütfen beni de alın bu vatanım için kurban

 128. oktay taştemur dedi ki:

  ben askerliğimi 1988 \1 olarak ağrı doğu beyazıtta komando olarak tamamladım şimdi yenden sözleşmeli olarak askere gitme istiyorum.

 129. mehmet dedi ki:

  22 yaşindayim izmitliyim acemi birligimi kirkagaçta yaptim usta bilirigini jandarma komanda olarak tunceli ovacik ta yaptim kimse ilgilenmiyo bu vatana asker olmak itiyorum bu kabelere birakmak istemiyoruz

 130. Hasan YEŞİLYURT dedi ki:

  2013 93 / 1 SUBAT 23 ASKERLIK HIZMETIMI TAMAMLADIKDAN SONRA TURK SILAHLI KUVVETLERINDE CALISMAK ISTIYORUM

 131. P.Çvş. Şakir Küçükşantürk dedi ki:

  vatan için 15 ay yaptım bı 10yıl daha yapmak istiyorum

 132. celal dedi ki:

  olmak yada olmamak

 133. murat kamalı dedi ki:

  yeniden asker olmak istiyorum

 134. murat kamalı dedi ki:

  1987.1 olarak hakkari semdinlide askerliyimi bitirdim 200m den nokta atısi yapabiliyorum tek mermiyle
  yeniden asker olmak istiyorum

 135. eray dedi ki:

  askerlik görevimi konya derbent ilçesinde yabtım tekrar askerlik yabmak istiyorum uzm er olarak yabmak istiyorum

 136. ridvan süsli dedi ki:

  ben yeni askerlik yaptım ama uygun görürseniz tskda çalışmak istiyorum askerligimi samsun il jandarmada yaptım ben yeni terhis oldum 1991 3 olarak yaptım ben

 137. osman öncel dedi ki:

  selamlar saygıdeğer kumutanlarım ben 1971 doğumlu artvin givit taburunda ağırsilah bl.erbaşlarından osman öncel malatya ben artvindeki görevimi birincilkle bitirdim eytimde,sporda,tatbikatta,bakımda birinciliklerim var vehalen givit taburunda basarılı erbaşlar panusunda ismim var ve halen ozamanki komutanlarımla görüşüyorum kormay yüzbaşım tuğgeneral oldu üsteymen askeri okulda albay oldu tabur komutanım emkli oldu ben tekrar askerlik görevime gelmek istiyorum dağcı komandu olarak görev almak istiyorum benim oralarda başarılarımı sizlerde görürsünüz ALLAH cc izniyle tek başıma o densizlere yeterim bana görev verirseniz sevinirim saygılar osman öncel

 138. muhammet aydın dedi ki:

  ben askerligimi canakkale deniz kuvvetleri komutanlıgındayaptım beni türk silahlı kuvvetlerine alırmısınız

 139. tahir dal dedi ki:

  merhaba ben tahir askerligimi acemi birligim erzincan 59 topçu tugayı olup 3ay iç güvenlik egitimi aldım usta birligimi elazıg kavalçik ilçesinde 12ayımı tamamladım ve bende aranıza katılıp şehit analarının göz yaşlarını dindirmek istiyorum benide yanınıza alın gerekirse annemi babamı tüm sevdiklerimi gözden bile çıkarıyorum bu vatan için canım feda olsun sesimi duyan varsa ne olur cevap verin yalvarıyorm size

 140. yılmaz karaca dedi ki:

  sözlesmelı er olmak ıstıyorum

 141. yılmaz karaca dedi ki:

  merhaba ben 1987 dogumlu manısa akhısarda ıkamet edıyorum sözlesmelı er olmak ıstıyorum

 142. ilhan kılıç dedi ki:

  inş olur,

 143. yavuz memur dedi ki:

  1989 2 ANKARA GÜVERCINLİKTE ER OLARAK ASKERLEĞİMİ TAMAMLADIM YENIDEN ASKER OLMAYA HAK KAZANIRSAM VATAN İÇİN SEVE SEVE YAPMAYA RAZIYIM SİVİLHAYATTA ONA BUNA KÖLELİK EDECEĞİME VATANIM İÇİN NÖBET TUTARIM SİLAH TUTARIM BİN KATLI İYİ. VATANA CANIMIZ FETE

 144. ilkan kurşun dedi ki:

  nereye başvuroyruz başvuru formu yok yardmcı olabilir misniz arkadşlar

 145. ömer durmuş dedi ki:

  ben şuan askerim sözleşmeli er olmak istiyorum

 146. yavuz selim örsçelik dedi ki:

  arkadaşlar ben uzman erbaş olmak istiyorum neolur beni de aranıza alın

 147. ferdi tayfur develi dedi ki:

  psikiyatriden 3 ay bi 3 ay da hava değişimi aldım askerim sözleşmeli er olabilirmiyim hiçbir sabıkam yok

 148. kemal tutual dedi ki:

  selam saygı deyer komutanlarım ben kemal tutal bu görev için atnmak istiyorum askerliğimi jandarma komondo olarakı yaptım görev altım yer pitlis hizan bu görevi atanmak istiyorum tüm baş vurmüş arkadaşlarıma şans diliyorum tüm askerleri allh yardım cısı olsunu

 149. ERKAN dedi ki:

  VATANIMIZA CANIMIZ FEDA

 150. serkan tahmaz dedi ki:

  1992 doğumlum 8 aylık askerim suan osmaniye 39. mekanize tugay komutan yardımcılığında er olarak askerlik yapıyorum benide tsk ya kabul etmenizi istiyorum arz ederim

 151. bu dünyada öleceksek vatan için ölürüm daha iyi benide yanınıza alın nolursunuz allahım sen yardım et sesimi duysunnar bin canım olsun binide fedaolsun bu vatan için canımı anamı babamı tüm ailemi gözden bile çikariyorum tek bu bayrak için bu ölen masum şehitlerimiz için nolursunuz ulaşın dayanamıyorum buvatan hasretliğine

 152. murat dedi ki:

  ben murat işcan 18 yaşındayım bu koca dünyada allahtan tek isteğim bu vatan için gönüllü asker olmak ömrümün sonunakadar bu vatan için savaşacagıma söz veriyorum eğerbeni eğitirseniz vatan için bin kere kanım olsun binide feda olsun sesimi duyan varsa nolursunuz benide yanınıza alın yalvarırım bu dünyada tek isteğim erzurum dadaşım eyer öleceksem vatan için ölmeye geldim dadaş dediyin çelik bir yay dır germeye gelmez kirpikleri mızraktır atmaya gemez dadaşın yaptıgı yiğitliktir tarihe sıgmaz can borcum vardı onuda bagaşladım bu cennet vatana benim kendi numaram nolursunuz benide ğötürün eğitin sonra salın allahım sen yardım et vatan canıms ana binkere fedao lsun

 153. özal demirel dedi ki:

  meraba ben 1987 kayseri tomarza dogumlu j.er özal demirel askerligimi 3 ay izmir bornova 10.alay komtanlıgında yaptıktan sonra kırsehir boztepe j karakolunda 12 ayımı tamamladım şu an iyi guzel bir isim var ama vatan ugruna can vermek kadar guzel hic bir işim yok benide tsk ya kabul etmenizi arz ederim : özal demirel

 154. kenan dedi ki:

  kendi çapımda bu vatan için mücadele ettim ama bu beni avutmuyor alın beni ömrümü vereyim bu vatana benim hayattan beklentim ben ölürken şanlı bayrağımızı göklerde göreyim yeter güzel yaşam istemiyorum zengin olmak istemiyorum ben vatan istiyorum onun yolunda mücadele etmek onun gölgesinde ölmek istiyorum zaman birlik olma zamanı herkez cıkarlarını atsın bir kenara tek cıkarımız vatan olsun

 155. ferit yigit dedi ki:

  beni de alın askere vatannın için ölürümm

 156. Erol ÇOPUR dedi ki:

  SLM ARKADAŞLAR BEN İZMİRDEN EROL ÇOPUR BENDE ASKERLİGİ Mİ 1988/2 OLARAK YAPTIM DİGER ARKADAŞLAR GİBİ BEN DE ASKERLİK YAPMAK İSTİYORUM.TELEVİ,ZYON İZLEMEYE KORKAR OLDUM HERGÜN ŞEHİT HABERLERİ İZLİYORUZ.BEN DE GEREKİRSE VATANIM İÇİN SEVE SEVE CANIMI VERMEK İSSTİYORUM.ACEMİ BİRLİGİ Mİ ISPARTA KOMANDO TUGAYINDA YAPTIM USTA BİRLİGİM DE SİİRT MERKEZDE YAPTIM. BÖLÜK KOMUTANIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MAYINA BASARAK ŞEHİT OLDU.VE BEN TEKRAR ASKERE ALINIRSAM BÖLÜK KOMUTANIMN CANINA KIYAN ŞEREFSİZLERLE TEKRAR KARŞILAŞMAK İSTERİM.SEVE SEVE CANIMI VATAN İÇİN VERİRİM HİÇ TEREDDÜT ETMEM BUNUN İÇİN KOMUTANLARIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUM NE OLUR KOMUTANIM BENİ TEKRAR ASKERE ALMANIZI RİCA EDİYORUM.HABER BEKLİYCEM KOMUTANLARIMIZDAN CEVAP BEKLİYCEM İ

 157. mehmet özel dedi ki:

  bende sözleşmeli er olmak istiyorum para için degil vatan için için ama nereye başvuracagımı bilmiyorum lütfen bilen biri varsa paylaşsın

 158. salman dedi ki:

  tek umudum bu artıok başka cıkar yolu yok kafama koydum bu işi yapacamda seve seve lütfen bi okuyun ve haber verin yeter ban
  89 1 yaptım askerlimi ben

 159. ahmet esmer dedi ki:

  slm ben 1992 sözleşmeli olarak girmek istiyom sizden fom göndermenizi istıyorum sizce ne zaman gelir

 160. ayhan dedi ki:

  ben ayhan ugur dagları bana bırakın ya gorun pıcler nasıl haklanıyor sokaklarda bası bos gezıyoruz allahın verdıyı gucu bosuna hacamayalım ısteyız kelle olsun bu ıs yas ısı deyıl gonul ısı parasız alayını haklarım

 161. selami dedi ki:

  86 ya 4 yaptım bende hakkaride ama internet işi boş arkadaşlar sizin yazıları okuyan yok boşuna yazıyoruz birimize onay olarak kabul edildi dediler mi biz eğitim almış askerligi zorluğu görmüş bilen kişi olarak vatanı korur kimseye göz açtırmayız

 162. zekeriya dedi ki:

  bende 90_2 olarak yaptım ve sözleşmel er olamk isitiyorum

 163. engin gülen dedi ki:

  merhaba ben 1988 dogumluyum acemı bırlıgımı ısparta ustabırlıgımde ktbk komando alayında tamamladım bende sözleşmeli er olmak ıstıyorum bana donersenız memnun olurum tskkurler.

 164. hacı ali dedi ki:

  ben sözleşmeli er olarak eskerde kalmayı çok istiyorum hale askerım yardım edin lutfen haber beklıyorum

 165. uğur bozdemir 1987 dedi ki:

  er asker olmak istiyorum

 166. serdar dedi ki:

  ya arkadaşlar nasıl ypacam bu başvuruyu yardım ederminiz

 167. selahattin dogan dedi ki:

  slm ben selattin ankaradan yazıyorum 15.08.1988 dogumluyum sozlesmeli er olmak istiyorum

 168. ahmet aydar dedi ki:

  slm ben ahmrt aydar ş.urfada yaşıyorum 08.1989 doğumluyum bende asker olmak istiyorum dz kuvvetlerinden teskeremi aldım allah için dönerseniz iyi olur.

 169. feteden dedi ki:

  Hemen hemen herkesin ek gelire ihtiyacı olduğunu biliyoruz.Memurlar , emekliler , ev hanımları

 170. Ahmet Altun dedi ki:

  Merhaba , ben Belçikada yasiyorum ve çifte vatandasim. Yani , hem Belçika hem Turkiye Cumhuriyeti vatandasiyim.Egitim durumum “LISE TERK” . Turkiye Cumhuriyeti vatandasi olarak 15 ay zorunlu askerligimi yaptikdan sonra bende sozlesmeli asker olma hakkini kazaniyormuyum ? eger bu sorumu cevap larsaniz cok mutlu olurum.

 171. kenan dedi ki:

  merhaba ben askerliyimi 90/2 yaptım ve sözleşmeli er olmak istiyorum ne yapmam gerek bi bilgi alabilirmiyim

 172. tayfun gizir dedi ki:

  89 doğumluyum ısparta kırkıncı piyade alayında acemiliğimi tamamladım ardahanda ustalığımı tamamladım erzincana iç güvenlik olarak gönderildim ve tekrar askere gitmek istiyorum

 173. tayfun gizir dedi ki:

  89 doğumluyum

 174. onur dedi ki:

  slm ben 89 1 acemı bırlıgım ısparta usta bırlıgım muş ve daha sonra bıngol gence gıttım ıç guvenlık teydım gonullu olarak gıtmek ıstıyorum vatanım ve bayragım ıcın tabı bı gelecek ıcın ış konusunda nereye ve başvuru tarıhı nezaman son benı bılgılendırırsenız sevınırım canı gonulden gıtmek ıstıyorum

 175. tayfun dedi ki:

  askerliğimi yaptım 1988 doğumluyum sözleşmeli er olarak askerlik yapmak istiyorum

 176. barış genc dedi ki:

  askerılım bıtelı 5 senene oldu ıssızım
  tk kede sozlesmekı ar olarak askerlık yapmak istıyorum burdan duyarlı komutan larıma seslenıyorum askere alınmak üistıyorum cok yardımcı olmalarını ısterım

 177. alper dedi ki:

  Bende sözleşmeli er olmak istiyorum ne yapma lazım bana yardıcı olursan sevinirim

 178. alper dedi ki:

  selam ben sözleşmeli girmek isti yom sizden fom göndermenizi istiyom
  sizce nezaman gelr

 179. YASAR dedi ki:

  bende sözleşmeli er olmak istiuyorum bana form gönderebilirsin

 180. yusuf dedi ki:

  bn uzman er olmak istiyorum bana form önermenizi rica ediyorum

 181. koray sivri dedi ki:

  1986 dogumluyum sözleşmeli asker olmak istıyorum 2006 2007 kıbrısta askerlık yatım keskın nışancıyım belgelerim var olumlu olumsuz cevaplarınız

 182. nasuh dedi ki:

  slm ben 1990 liyim sözlesmeli er olmak istiyorum şuanda 91/4 olarak askerliğimi yapıyorm ve askerde kalmak istiyorum manisa il jandarmada şuan askerim arz ederim

 183. Hasan dedi ki:

  basvuru yapmak ıstıyorumda nasıl ve nerde yapılyo daha acıklamalısı varmı arkadaslar
  ?

 184. sezer dedi ki:

  ben sezer sözleşmeli er olmak istiyorum

 185. ahmet bilgen dedi ki:

  vatan askı ile yanan bu canımı vermeye razıyım ben bekarım

 186. ahmet bilgen dedi ki:

  ben 1989 dogum lu ahmet bilgen ben askere git mek istiyorum bunun icin devletimden bana yardım edip beni geri askere almalarını sayıgılarımlar arz(rica ederim)

 187. mahmut dedi ki:

  ben seve seve bu vatan için gerekirse uğrunda kan dökmeye herzaman hazırım kıbrıs türk kuvvetleri alayı lefkoşa gönyeli 90 a 1 kral tertip

 188. mesut dedi ki:

  sözlerşmeli er olmak istıyorum 1989 da 3 olarak askerlıgımı yaptım

 189. ahmet dedi ki:

  slm ben ahmet manisalıyım askelik yapıyorum su an sözlesmeli er olmakistıyorum 1992 doğumluyum

 190. ahmet dedi ki:

  slm ben manisadan ahmet 1992 liyim sözlesmeli er olmak istiyorum

 191. tuna dedi ki:

  sözleşmeli olarak askerlik hizmetinden faydalanmak istiyorum

 192. yusuf dedi ki:

  slm ben sakaryadan yusuf .sozleşmelı olarak başvuru yapmak ıstıyorum fakat yasım 30 oldugundan malesef olmuyo.ya şu yaş sınırını yukseltseler bıcok kışı başvuru yapacak benım gıbı.

 193. alper gül dedi ki:

  slm ben 89/2 olarak askerlimi yapdım ama şimdi ise sözleş meli er olmak istiyorum nereye baş vuruda bulun mam gerekiyor yardım cı olumusunuz ama 04/06/2012 tarihinde yazdım bu yorumu bu tarihde asker alımı var mıdın bana bir yardımcı olun

 194. barış genc dedi ki:

  slm ben istanbuldan barıs gen askerlık bıtelı 4 sene olsu 88.1 yaptım acemı bırlıgım ankara polatlı da usta bırlıgım canekkale topcu tugayında yaptım tsk de askerlık yapmak ıstıyorum sözlesmekı

 195. sadık incekar dedi ki:

  bu konuda yardimcı olabilir
  misiniz

 196. sadık incekar dedi ki:

  ben 90-4olarak askerligimi yabtım şimdi ise uzman er baş olmak istiyorum

 197. slm ben şuanda denizli kocabaş d tipi kapalı cezaevinden askerlik yapmaktayım 91/4 devreyım askerlığım bıtmeden hemen sözleşmeli er sınavlarına girip tsk katılmak istıyorum 10 yıla gırmek istıyorum bır cevap gonderırsenız şimdeden tşk edıyorum bu vatan bızım ?

 198. cumali demirel dedi ki:

  ben 90-4 olarak askerlgimi erzurmda jandarma uls tırma eri olarak yaptım suan uzman erbas olmak istiyorm askerdykn teklif geldi ama dusunmedm babam vefat etmisti bu konuda bana yardımcı olursanız seviniri

 199. yusuf okyay dedi ki:

  vatana hizmet etmek istiyorum ölene kadar

 200. OGUZ HAN dedi ki:

  sizce nezama gelir merakla bekli yecem sizden isteyim fom gel mesi yada bil givermeniz

 201. OGUZ HAN dedi ki:

  selam ben sözleşmeli girmek isti yom sizden fom gönder menizi istiyom
  sizce nezaman gelr

 202. Ahmet yelli dedi ki:

  Merhaba ben 1988 dogumluyum ve evlenmeyi düşünüyorum o yüzden kalıcı bir işim olmasını istiyorum. Bende sözleşmeli er olmak istiyorum eger bana dönerseniz cok memnun olurum

 203. erdal sökmen dedi ki:

  ben sözleşmewli er olmak istiyorum şuanda askerdeyim

 204. Kadir Yıldırım dedi ki:

  acemibirliğini manisa batikişlada yaptım spor ve eğitim den başarı belgelerim var sözleşmeli er olarak tekrar askerlik yapmak istiyorum

 205. halil tuncay dedi ki:

  acemi birliğini manisa kırk ağaçta yaptım jandarma komando olarak yaptım

 206. halil tuncay dedi ki:

  slm arkadaşlar ben sözleşmeli er olmak istiyorum lütfen yardımcı olun yardım olursanız sevinirim herkesi çağırıyorlar beni çağırmıyolar

 207. cihan dedi ki:

  merhaba ben cihan yaşım 22 acemi birligimi ısparta iç güvenlikde yaptım bende sözleşmeli er olmak istiyorum ve araştırıyorum bana yardımcı olmanızı arz ederim

 208. serkan dedi ki:

  dış karakolda görev yaptım tezkereyi 5 ay önce aldım sözleşmeli er olmak istiyorum

 209. necati dedi ki:

  boy 1.75 kilo 68 şu an mardinde askerlik yapıyorum sözleşmeli er olmak istiyorum

 210. atilla uygul dedi ki:

  boy 172 kilo 70 1990,1 tertip acemi ısparta eğirdir usta tekirdağ hayrabolu sınıfı topcu er gerekeni arz ederim

 211. Erdal dedi ki:

  Ya arkadaşlar buraya yazarak ben sözleşmeli er olmak istiyorum demeniz bir işe yaramaz.Yapmnız gereken Kara Kuvvetleri sitesini takip etmek.Orda tüm detaylar yapmanız gerekenler yazıyor.

 212. MUHAMMET İLBAY dedi ki:

  slm ben şu an askerim ve sözleşmeli asker olmak istiyorum vatanıma byragıma hizmet etmek istiyorum

 213. derviş kılıç dedi ki:

  slm sözleşmeli olmak istiyorum 1988 doğumluyum

 214. Hakan şüğün dedi ki:

  Önce vatan

 215. ömer dedi ki:

  ben 23 yaşındayım sözleşmeli er olarak görev yapmak istyrum interneten başvuru formu bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

 216. arif bozkurt dedi ki:

  ben 22 yasındayım askerlıgımı tecıl ettırdım ısım geregı.2004 yılından ıtıbaren lısanslı sporcuyum. 1.68 boy 63 kılo. sözlesmelı er olmak ıstıyorum. geregını arz ederım.

 217. mehmet avcı dedi ki:

  ben mehmet avcı sozlesmelı er olmak ıstıuyorum geregını arz ederım

 218. cihan dedi ki:

  sözleşmeli er olmak istiyorum

 219. OKTAY ACAR dedi ki:

  ŞANLIURFA DA OTURUYRM YAŞIM 23 ACEMİ BİRLİĞİMİ ISPARTA YAPTIM USTA BİRLİĞİM İSE HAKKARİ ÇUKURCADA YAPTIM YİNE ALSALAR ASKERE GİDERİM BİN CANIM OLSA BİNİNİ BU VATANA VERİRİM.BOYUM.1.80 KİLOM 72.

 220. burhan avşar dedi ki:

  kütahya merkezde oturuyorum askerliğimi yapıtım acemi birlim kayseri 1rinci komando tugagı usta birlim kıbrıs şuan bende er olarak askerlik yapmak istiyorum sözleşmeli er olarak yetkililerin ilgilenmesine rica ediyorum

 221. ertugrul dedi ki:

  SİVAS merkezde oturuyorum balıkesir burhaniyede askerliğimiyaptım sözleşmeli askerlikiçin başvuru yapmakistiyorumama ne şubeden ne de internetten tam bi başvuru formu bulamadım arz ederim

 222. selami dedi ki:

  bende sözleşmeli er olmak istiyorum fakat para için gitmek niyetindeyim bence sözleşmeli er olmak isteyen herkes para için gider millet zor 15 ayı yapıyyor zaten.para verilmezsse hiç kimse gitmez giden geri döner bunu herkes bilior kolay değil komutanların yada uzmanların emirlerinin altında olmak

 223. ÖMER POLAT dedi ki:

  ÖMER POLAT BEN DE VARIM ASKERLİGİMİ VAR ERCİŞ KOMANDO OLARAK YAPDIM ŞUAN 22 YAŞINDAYIM CVP BEKLİYORUM SAYGILAR

 224. cemalettin dedi ki:

  s.a ben cemalettin 1988/2 olarak askerlik yaptım mardin yeşilli ilçe jandarmada şu anda 24 yaşındayım ve askerliğe dönmek istiyorum yardımcı olmanızı rica ederim.

 225. cihan dedi ki:

  selam ben cihan askerliğimi kıbrıs barış kuvvetlerinde yaptım ve gene devam etmek istiyorum bu konuda bana yardımcı olmanızı arz ederim

 226. şahin dedi ki:

  askerlik yapmak istiyorum ararsanız memnun olurum

 227. latif dedi ki:

  slm ben askerliğimi yaptım 23 yaşındayım. 1.5 sene olacak geleli yaparım dagda da yaparım bekarım . anında aramanız yeter gitmeye hazırım. anında hazırım kolay gelsin

 228. savas dedi ki:

  slm ben sözleşmeli er olmak ıstiyorum şırnak silopide askerlıgımı yaptım yalnız yaşım 31 olursa sevinirim saygılar

 229. ESAT dedi ki:

  cvp bekliyorum saygılarımla

 230. emrah suna dedi ki:

  slm acemi birligimi izmir yenifocada yapatım usta birligimi kars sarıkamışta yaptım asker olmak istiyorum

 231. ugur yalçın dedi ki:

  slm ben ugur ben askerligimi 1990 1 olarak yaptım. gaziantep 5 ci zırhlı tugayı 1 ci hudut alayı 3cü hudut taburu 6 cı hudut bölügünde de askerligimi yaptım.şimdide sözleşmeli asker olmak istiyorum ararsannız sevinirim.

 232. ferdi yosma dedi ki:

  slm ben ferdi yosma 1986 2 askerlıgımı yaptım istanbul dolmabahce sarayında muafız olarak yaptım bende ıstıyorum sözleşmeli askerlık yapmak benı ararsanız sevınırım

 233. Yakuphan KALKAN dedi ki:

  Meraba ben yakuphan acemi birliğimi çanakkale usta birliği samsun il jandarma komutanlığinda söfür olarak tamamladım askerde bana verilen üstün hizmet belğesi ve takdir belğesi verildi tsk kadan calışmak ile ğurur duyarım tertibim 90/3 boy 1.80 kilo 70 .Saygılar.

 234. ramazan çetin dedi ki:

  88.2 olarak askerlgmi yaptım acemi birligim ısparta dag komado okulu acemi birligim kıbrıs 1 komando taburu güngördür gorevim ise makinalı tufek nisancıydım kulandıgım silah mg3 ve biksidir hertürlü gözü kapalı söküp takabiliyorum simdide seve askerlik yapmak istiyorum söz konusu para degil vatanım icin kanımın son damlasına kadar olumune savasacagım yardımcı olmannızı istıyorum telefon numaram 05414223691

 235. ramazan çetin dedi ki:

  bende sözmeli er olmak istiyorum lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 236. serkan dedi ki:

  arkadaslar ben 2.donem icin başvuru formu doldurdum sonucu nası ögrenerim

 237. celal dedi ki:

  ben celal askerliğimin acemi birliğini Bilecik 2.Jandarma Tugay Komutanlığında yaptım.Usta birliğim Mardin Derik ilçesinin dış karakolunda çavuş olarak yaptım.Bende tekrar asker olmak istiyorum

 238. ayhan dedi ki:

  tekrar asker olmak istıyorum acemi birliğim bilecik göl pazarı 5, jandar ma er egıtım taburu usta bırlıgım bingöl il jarndama alayı dıs karakolda görev yaptım tekrar asker olmak ıstıyorum boy 1,78 kilo 70

 239. ahmet dedi ki:

  bende askere gıtmek istiyoırummmmmmm.

 240. ali dedi ki:

  bende varım sözlemelı askerlık yapmak ısdıyorum

 241. irfan dedi ki:

  askere gidecem

 242. MUSTAFA dedi ki:

  bende varım sözleşmeli er olmak istiyorum askerligimi şırnak ta yaptım vatan için sırt sırta bende varım ÖNCE VATAN

 243. ertan yıldız dedi ki:

  ben ertan acemi birlimi manisada yaptım usta birlimi cumhurbaşkanlıgı muhafız alayında yaptım ve yeniden askere alınmak istiyorum

 244. yahya dedi ki:

  bende sözleşmeli er olmak istiyorum 0531 331 32 33

 245. yusuf çağrı okumuş dedi ki:

  sözleşmeli er olarak katılmak istiyorum gereğini arz ederim

 246. ESAT dedi ki:

  BEN SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTİYORUM

 247. bilal dedi ki:

  ben acemi birliğimi balıkesir bakım okulunda yaptım usta birliğim kıbrısta yapıyorum 6 ay var bitmesine ben askeriliğimi bitirdikten sonra yine TSK da kalmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim boy 1.80 kilo 66

 248. fatih dedi ki:

  adım fatih acemi birliğimi izmir yenifoçada yaptım usta birliğim giresun 1. jandarma komando bölüğünde tim çavuşu olarak görev yaptım.üstün hizmet belgem,oparasyonlara gönüllü katılma belgem ve takdirlerim bulunmaktadır.bunların göz önünde bulundurulmasını rica ediyorum.gönüllü olarak türk silahlı kuvvetlerinde görev yapmak istiyorum.gönüllü köy koruculuğuna dahi razıyım yeterki askerlerimizle omuz omuza olayım.

 249. mustafa dogan dedi ki:

  merhaba ben mustafa acemi birligimi yeni foça da usta birligimi uzungeçit komando bölüğü uludere şırnakta yaptım tekrar asker olmak istiyorum yaşım 28 bordo bere emirleri altında askerligimi tamamladım yardımcı olursanız sevinirim

 250. faruk keskin dedi ki:

  merhaba ben faruk keksin jandarma genel komatanlığında askerlik yapıyorum sözleşmeli er olmak istiyorum bana yardımcı olumusunız boyum 1.87 kilo 68

 251. metin dedi ki:

  slm ben metin 22 yaşında ve 1.75 boyunda askerliğimi izmir yeni focada yaptım ve sonra osmaniye hasanbeyli ilçe jandarma komutanliginda tmamladım ve tekarar gştmek istiyorum

 252. cemal dereli dedi ki:

  antalya kumlucada jandarma olarak askerligimi yapmaktayim.boyum 1.71 cm kilom 68.bilgilerinize arz ederim

 253. emrah dedi ki:

  bn 2011 de terhis oldum ve sözleşmeli er olarak yapmak istiyorum ana yapamıyorum hiç bi vukattım yada adli bi suçum ve sağlık sorunum yok ve aynı zamanda amatör spor klüplerinde top uynuyorum by 175 kilom 67 herhangi vucudumda kırık yadan çıkıkda yok yardımcı olsanız sevinirim muş kızılağaç beldesi kültür mah. bilgilerinize arz ederim yada kayıt için yarcımcı olsanız sevinirim

 254. özgür güner dedi ki:

  sözleşmeli er olarak askerlik yapmak istiyorum…

 255. murat yeniyündem dedi ki:

  slm ben murat askerdeyken haksız yere nöbette oturmaktan beni mahkemeye verdiler ama mahkeme bana ceza vermedi sadece 1 yıl için başka bir suç işlemesen bu ceza iptal edilecek dedi sözleşmeli er başvurum için sıkıntı yaradırmı askerliğimi çokta barışılı tamamladım

 256. mehmet dedi ki:

  slm ben mehmet 09.12.1982 erzurum doğumluyum bızde bu vatanıcın canımızı vermeye hazırız neden 30 yas sınırı koymadınız anlam veremıyom bızım belkı alacağınız askerlerdendaha ıyı gorev yaparız hem aldığınız askerlerın yarısı zaten eğitime cıkar cıkmaz dokulecek ve herkez bunu goreceğiz bence bu yas sınırını yenıden gosden gecırımn hepiizin kabılyetı var.

 257. bekir TOBAZ dedi ki:

  slm ben 6 ay once terhsi oldum 81’lik UT1 avan nişancısıyım 2011 karakuvvetleri denemesi esnasında atışlarımdan tam not aldım bu silahı gözüm kapalı kullanıyorum diye bilirim baş vuru şartları konusunda detaylı bir e posta gonderebilirseniz sevinirim bende TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ailesinde yerimi almak isterim teşekkur ederim…

 258. AHMET dedi ki:

  BEN AHMET KAYA 1986.3 HAKKARİ DAG VE KOMANDO TUGAYINDA YAPTIM

 259. mustafa ugur dedi ki:

  slm ben mustafa ugur askerligimi 1987/3 yaptım sınıfım piyade er olarak yaptım şırnak akdizginde pıranşım mg3 nişancısıyım bu vatan için canımı seve seve vermeye hazırım saygılar

 260. mustafa ugur dedi ki:

  slm ben 1987 dogumluyum sözleşmeli er olmak istiyorum olamıyorum bana yardımcı olun

 261. ismail özsoy dedi ki:

  ben 1983-1 retip olarak askerliğimi bitlis tatvan da 81 lik havan nişancısı olarak yaptım.vatan için sözleşmeli er olmak istiyorum,cvp yazarsanız sevinirim

 262. salih dedi ki:

  benim terhisim 15 ağustos 2006 da ,askerliğimi hakkari otluca da komando olarak yaptım şu an beni uzman erbaşlığa alsalar tereddütsüz giderim gidebilmek için ne yapmalıyım birileri bana yardımcı olsun.şartlarım (yaş sınırı aşılmış)

 263. recep dedi ki:

  askerlıgımı pıyade olarak bıtırdım sozlesmelı er olmak ıstıyorum

 264. serkan dedi ki:

  askerlıgımı yaptım ama vatan ıcın yaptık..şimdide para için yaparım..komando olmak gurur verıcıdır..birde bu yaptıklarının hesabını sormak ıstiyorum..şehitlerin kanı yerde kalmayacak..her şey vatan için.

 265. resul dedi ki:

  1988 doğumluyom 2009 şırnak silopi terhisliyim ilgili kuruma teşekküler.

 266. özgür aslan dedi ki:

  nerhaba ben bıngol yedısuluyum 30.12.1984 dogumluyum askerlıgımı gazıantep sınırda yaptım dagada tasada karada alıskınım ne olur lutfen yardımcı olun ben askere gıtmek ıstıyorum cevap

 267. recep dedi ki:

  ne zaman cagıraacaklar bilen varmı

 268. sedat taşkın dedi ki:

  merhaba adım sedat 1983 dogumluyum vatani görevimi manisada yaptım bende sözleşmeliasker olmak istiyorum yardım cı olursanız sevinirim ken dim diyarbardan bunuyazıyorum buraların iklim şartlarını bildigim den beni veya diyarbakır gençlerine öncelik verilmesini istiyorum

 269. eyyüp erdem dedi ki:

  slm ben 21 yaşında askerden yeni geldim ve onbaşı olarak yaptım sözleşmeli er olmak istiyorum.ve doguda görev yapmak istiyorum.

 270. muhammet dedi ki:

  bence vatan için yas sınırı olmaz ben 29 yasındayım. sözleşmeli er olmak istiyorum vatan için seve seve varım lütfen yass ınırı kalksın yada uzasın. arz ederim bekarım tam bana göre bi görev bu.

 271. fatih kılınç dedi ki:

  slm 21 yasındayım bende szleşmelı er olmak ıstıyorum agrı dogu beyazıtta ypayım 18 kışılk tım

 272. kamil dedi ki:

  sözleşmeli er olamyı ve o teröristlerin kafasını koparmayı çok istiyprum çerkezköyde bölük çavusluğu yaptım vatan sağolsun

 273. ahmet atalan dedi ki:

  selam 24 yaşındayım ama evliyim sorun olurmu askere gitmek istiyorum çağırlatsa seve seve gitmeye hazırım

 274. haydar inak dedi ki:

  ben ünıverste öğrencisyim ve bu onurlu görvde bende yer almak istıyorum ama askerliğimi daha yapmadım bu sözleşme içn birşey fark edrmi hem başvurular ne xaman yapılyor askerliğini yapmış ve oralarda görev yapmak istyen arkadşlarım gereğini yapmanız isterim saygılarımla

 275. mustafa dedi ki:

  bana bu kanuda yardımcı olabılırmısınız

 276. mustafa dedi ki:

  selam ben başvurmak istiyorum ama nerye başvuracagımı bılmıyorum

 277. hasan dedi ki:

  ben bu paralı askerlık konusunda sartları okudum ve sartların bana uydugunu ve basvurmayı ıstıyorum

 278. koray acıkel dedi ki:

  slm ben de gonullu askerlık yapmak ıstıyorum sınırın en dıbınde hemde bende dıyarbakırda yaptım 1986<3sımdı alın hemen baslarım 1.5sene yaptım yetmedı ben bı omur ıstıyorm komutanım en kısa zamanda beklıyorum

 279. sezgin ÇAGLAR dedi ki:

  slm ben sezgin çaglar askerligimi samsunda 1987/3 piyade onbaşı olarak yaptım askerligimde hiç bir mukatım yoktur atış birincisi supor birincisi ve üstün başarı belgesi aldım ben askerligimi gururla seve seve yaptım ve o gururu devam ettirmek istiyorum beni tekrar askere alın orda arkadaşlarımız kardeşlerimiz şehit olurken biz elimiz kolumuz baglı gibi yatagımıza girmek istemiyoruz komutanlarım büyüklerim beni alın askere herşeyim başvuru şartlarına uyumludur 5 yıl deyil er olarak bir ömür boyu bu görevi yapmaya hazırımmm HERŞEY VATAN İÇİN…. HER TÜRK ASKER DOGAR gereginin yapılmasını arzederim KOMUTANLARIMA saygılar

 280. tayfun çimen dedi ki:

  BİRİ BİZİ DURDURSUN YAHU!!!

 281. gökhan gül dedi ki:

  ben başvurdum ama cvp bekliyorum nereden bir yanıt alabilirim çok istiyorum komtanım

 282. sait dedi ki:

  arkadaslar sonuçları bulamıyorum eger bilen varsa lütfen banada söyleyin feysden cevap yzsin sait fidan adim

 283. mehmet aktaş dedi ki:

  öncelikle selam arkadaslar ya bu nasıl bi iş 3 günden beri merkez komutanlıgına gidiyorum basvurunuzu merkez komutanlıgından degil tsk web sitesinden yapacaksınız diyorlar ama bir türlü basvuru yapamıyorum lütfen beni bilgilendirin arkadaslar aeo kib grsmek üzere..

 284. hasan doguz dedi ki:

  arkadaslar lutfen cevap yazın basvuru yaptım ama sonucları arıyorm bulamıyorum bilgisi olan buda msnm ankarali_capkinim@hotmail.com burdan cevapta atabilirsiniz acil bek

 285. hasan doguz dedi ki:

  arkaslar bu askerlik sonucları acıklandımı bilen varmı

 286. İsmail dedi ki:

  Askerde şafak kağıdı karalayıp durdunuz şimdi neden tekrar asker olmak istyosunuz :)

 287. mustafa kulluk dedi ki:

  başvurları nereden yapabilirim?

 288. ADEM TURANLI dedi ki:

  MERHABA BEN ASKERLİĞİMİ AĞRI DOĞU BEYAZITTA YAPTIM ACEMİ BİRLİĞİM ISPARTA TERTİBİM 89_1 KRAL TERTİP

 289. ERHAN GEZER dedi ki:

  SLM İYİ AKSAMLAR BEN ERHAN GEZER 87/1 ASKERLİGİMİ YAPTIM 24 YASINDAYIM ANKARA POLATLI TOPÇU FÜZE OKULUNDA ASKERLİGİM BİTİRDİM BENDE BU VATAN İİN CANIMI VERİRİM KİLOM 76 1.80 BOYUNDAYIM VE DİYARBAKIRLIYIM NE OLUR BENİ ALIN ASKERE

 290. mehmet dedi ki:

  ben mehmet
  vatanım için 10 yıl çatışmama izin verilmesini çok istiyorum gereğinin yapılmasını arz ederim

 291. mehmet dedi ki:

  sel ben mehmet ben askerliğimi 1,5 yıl önce yaptı tekrardan asker olma şerefini bana verirseniz minnetdar kalırım

 292. ercan küçük dedi ki:

  ben 89.1 komando olarak yaptım askerliyimi acemi birliyim manisa kırk ağaç sözleşmeli er olmak istiyorum cevap gelirse seve seve giderim yaşım 22

 293. mert dedi ki:

  bizleride alın yassınırı 30 olmalı vatan için varım arz ederim aklı basında kişileri alın 30 32 yassınırı olsun

 294. turan hazar dedi ki:

  slm bende sözleşmeli er olmak istiyorum askerlğimi çanakkalede yaptım hazır gıta olarak yaptım bu onurlu görevi sev sev yapmaya hazırım bilgilerinize arzederim 23 yaşındayım ve bekarım

 295. Beytullah dedi ki:

  bende katılmak istiyorun

 296. ali bozkurt dedi ki:

  selam ben ali bozkurt acemi birliğim 1.komando tugayı kayseri usta birliğim ise 2. hudut taburu 2.hudut bölügü hakkari şemdilli tekeli gedik tepe askerliği bitirelim 5 ay lodu

 297. yasin dedi ki:

  slm acemi birligimi ısparta 40kıncı alayda yapdım ustabirligimide mardin midyadda yapdım yaş 24 muş dogumluyum sözleşmeli er için müracaat ettim saygılar.

 298. EMTRAH dedi ki:

  SLM BEN ASKERLİĞİMİ ŞIRNAK ULUDERE DE YAPTIM NE ZAMAN BAŞVUR YAPABİLECEGİZ

 299. tayfun özer dedi ki:

  eyer birgün ülürsem sırtımdan elbisemi çıkartmayın o benim kefenim olur bucan bu vatana feda olur

 300. tayfun özer dedi ki:

  sabıkam var ama çok pişmanım tek umudum sizlersiniz ne derseniz her zaman hazırım yeterki bizlkeri alın cvb bekliyom diyarbakır

 301. tayfun özer dedi ki:

  sizleri bekliyorum 4 güzle lütfen yardımcı olun sevinirim

 302. ismet kulaksız dedi ki:

  mrb ben 04.04.2008 terhıslıyım ve gonulu olarak sınırda gorev yapmak ıstyrummm neden başvuru yapamıyrum 2 ay erken terhıs oldum dıye alımlara katılamıyrummm sacma bı uygulama ben askerlıgımı bıngol karlıowada yaptım arası şartlarını ıyı bılıyrumm oncelık bızlere werılmelıdır o şartşarı ıyı bılıyorumm

Yorum Yaz

Etiketler

Feedburner RSS Lider Çocuk Adaptörlü Kırılmaz Klozet Kapağı Uğur Yapı Malzemeleri Toki Diyabet Hastalığı Punto Caso Kuğu Eviye Bataryası ECA Star Eviye Bataryası Artema Punto Batarya Fiyatları