İKS Nedir? İKS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İKS Nedir? İKS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
eca-star-reklam

İKS İlköğretim Kurumları Standartları İKSIKS Nedir? Nasıl giriş yapılır? İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) iks modülü nedir? iks öğretmen girişi adresi. iks öğrenci girişi adresi. iks veli girişi adresi. iks sistemi nedir? iks hakkında detaylı bilgi. İlköğretim Kurumlar Standardı.

İKS Nedir? İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.

ÖĞRETMEN TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1-Benim okul hakkındaki algılarımı okul yöneticileri beğenmezse onlarla sorun yaşayabilirim.

Sistemde gizlilik esas olduğu için okul yönetimi bilgileri göremez; sadece sayı olarak kaç kişinin sisteme giriş yaptığını görebilir.

2-Sisteme giriş yaparken rolümüz ne olacak?

Sınıf öğretmenleri ve 6-7-8.sınıflarda sınıf rehber öğretmenleri kendi sınıflarına ait sistem tarafından seçilen öğrenci ve velilerin sisteme giriş yapmalarından sorumludurlar. Öğrencilerin uygun bir zamanda bilgisayarlar ile okuldan sisteme giriş yapmalarını sağlamak zorundadırlar. iks öğretmen girişi
Velilerin kendi şartlarına uygun olarak evde, okulda ya da anket yoluyla giriş yapmalarını sağlamalıdırlar.

3-Okul yönetimi işine gelen velilere ve çocuklara veri girişini doldurtabilir.

Bilgilerin alınacağı çocuk ve veliler sisteme tarafından otomatik olarak seçilecektir. Bu seçimde okulu temsil kabiliyetine sahip örneklem grubu 4-8. sınıf çocukları içerisinden atlamalı ve ardışık olarak sıra ile seçilmektedir.
Çocuk sayısı kadar veli de sistem tarafından yine otomatik olarak seçilecektir.

4-Çocuklar çeşitli kaygılar ile okul yönetiminden çekinerek gerçeği yazmayabilirler.

Çocukların verdikleri cevaplar ne okul yönetimi ne de diğer birimler tarafından görülemeyecektir

5-Çocukların bilgisayarı yok, nasıl dolduracaklar?

Tüm çocukların sisteme okuldan giriş yapması gereklidir. Öğrenciler okuldaki bilgisayarlar aracılığı ile, sınıf/şube rehber öğretmeninin rehberliğinde veri girişi yapabileceklerdir

6-Sistemde karşıma çıkan algılanan yarar düzeyindeki tüm soruları doldurmak zorunda mıyım?

Sorular açılacak sayfalarda bölüm bölüm gelecektir. Bir sayfayı doldurmadan diğer sayfaya geçilemeyecektir. Sayfa geçişlerini sağlamak için her sayfanın kaydedilmesi gerekecektir. Sayfa kaydedildikten sonra tüm sorular bitmeden sistemden çıkış yapılabilir. Daha sonra kalınan yerden devam edilebilir

7-Çocuklar sisteme girdiği zaman tek oturumda tüm soruları cevaplayıp bitirmek zorunda mıdır?

Çocuklar için bütün soruları tek oturumda cevaplamak yorucu olabilir. Sistemin açık olduğu süre içinde çocukların girdiği veriler sistem tarafından kaydedilir, bir başka oturumda sistem baştan değil, çocuğun kaldığı yerden açılır.

8-Sisteme istenilen her an veri girişi yapılacak mı?

Sistemde mevcut durum girdileri MEB in belirlediği ve okullara duyuracağı 6 dönemde okul yönetimi tarafından yapılacaktır.
Algınan yarar düzeyi soruları ise okul aktörleri tarafından 01. Mart-30 Nisan tarihleri arasında cevaplanacaktır.

9-Çocuklar neye göre ve nasıl seçilecek? Öğretmenlerin fikri alınacak mı?

Çocuklar sistem tarafından örneklem usulü seçilecektir. Dolayısıyla öğretmen görüşü alınmayacaktır.

OKUL YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1-Sisteme giriş nasıl yapılacak?

Sisteme giriş MEBBİS dahilinde e-Okul destekli bir yazılım modülü üzerinden yapılacaktır.

2-Yazılımlar diğer sistemlerle uyumlu mu?
(ilsis, e-okul, hizmetiçi eğitim vb.)

Yazılımlar diğer sistemlerle (ilsis, e-okul, hizmetiçi eğitim vb.) uyumludur. İKS içerisinde yer alan soruların diğer sistemlerde olması durumunda bu sistemden aynı veri çekilecektir

3-Mevcut durum bilgi girişinde kurum türü önemli midir?

Kurum bilgilerinin e-Okul ve mebbis üzerinden güncellenmesi gerekir. Çünkü buradaki bilgiler İKS yazılımına yansımaktadır.

4-Benim yazdıklarımı ilçe, il milli eğitim müdürleri görecek mi?

İlgili makamlar (İlçe MEM,İl MEM, MEB İGM) mevcut durum girdilerini görebilecekler ancak algısal yarar düzeyi sorularına ait cevapları göremeyecektir.

5-Görevlendirmeyle gelen ve giden kadrolu öğretmenler sistemde veri girişi yapabilecek mi?

Görevlendirmeyle gelen ve giden kadrolu öğretmenlere ait bilgiler mebbis üzerinden güncellenirse, görevlendirildikleri kurumda sisteme veri girişi yapabileceklerdir.

6-İl içi, il dışı tayinle gelen-giden yönetici ve öğretmenler sistemden veri girebilecekler mi?

İl içi, il dışı tayinle gelen- giden yönetici ve öğretmenler ancak mebbis şifrelerinin yenilemesi ve bilgilerinin güncellenmesi ile sistemde görünebilecekler ve sistem tarafından seçilirlerse veri girişi yapabileceklerdir.

7-Ücretli ve sözleşmeli öğretmenler de sisteme dahil edilecek mi?

Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlere verilecek şifre ile e-Okul üzerinden sisteme dahil edilmelerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

8-Okulda görevli hizmetliler de sisteme dahil edilecek mi?

Çalışmalar devam etmektedir.

9-Çocuk nakil gittiğinde ne olacak?

Çocuk nakil gittiğinde yeni okulun künyesinde kaydı olacaktır. Sisteme kayıtlı olan çocuklar üzerinden tesadüfi yöntemle örneklem grubu seçilecektir.

10-Seçilen çocuklar ve velilerden bazıları kendilerinden kaynaklı bir sebeple anket doldurmaz ise ne olur?

Anket doldurmaz ise %+5, -5 opsiyon olduğu için sonucun güvenirliği değişmez ve çocuğun girmemesi durumu tutanakla belirtilir.

11-Veli kayıtları sürekli güncellenecek mi?

Veli kayıtlarının güncellenmesi şubat ayı sonuna kadar e-Okulda üzerinde yapılmalıdır. Çünkü veri girecek veli listesi e-Okul üzerinden tesadüfi yöntemle alınmaktadır.

12-Velileri ben mi seçeceğim? Veri girişi yapacak veliler nasıl belirlenecek?

Sistem, veri girişi yapacak velileri öncelikli olarak örnekleme giremeyen çocukların velilerinden başlayarak seçer.
Sistemin belirlediği veli sayısı, seçilen çocuk sayısına eşittir.

13-Çocuk ve velilerin seçilme ölçütleri nedir? Kim seçiyor?

Sistem çocuk ve velileri otomatik ve tesadüfi olarak seçmektedir. Herhangi bir müdahale söz konusu değildir

14-Veliye hiçbir şekilde ulaşılamazsa ne yapılması gerekir?

Veliye hiçbir şekilde ulaşılamaz ise çocuk ile ilgilenen kişi veli olarak veli yerine giriş yapacaktır.

15-Velilerin okula getirilmesi gerekiyor mu?

Veliler şifreleri ile evlerinde sisteme girebilecekledir. Evlerinde bilgisayar yok ise okullarda girebileceklerdir. Okula ulaşma güçlüğü olan veliler için ise rubrikler okulca anket tarzına çevrilecek ve üzerine çocuğun TC kimlik nosu yazılarak evde cevaplanması istenecektir.

16-Kaynaştırmaya tabi olan çocuklarımız da veri girişlerine katılacak mı?

Kaynaştırmaya tabi olan çocuklar sistem tarafından seçilmişlerse sınıf/şube rehber öğretmeni yardımıyla veri girişlerine katılacaktır

17-Okuryazar olmayan veliler veri girişini nasıl yapacak? Okuryazar birinin yardımı olacak mı? Okur yazar biri yoksa veri girişi nasıl yapılacak?

Okuryazar olmayan velilerin veri girişi evde okuryazar olan biri tarafından anket doldurma yoluyla doldurulabilir. Evde okuryazar biri yoksa okulda OGYEnin belirlediği bir öğretmen yardımıyla veliye veri girişi yaptırılır.

18-Sistem tarafından belirlenenlerin (veli, çocuk) veri girip girmediğinin kontrolünü kim yapacak?

Bu kontrolü Okul Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı yapacaktır. Bu kontrolde sadece veri girişi yapanların sayı olarak takibi yapılabilecektir.

19-Öğretmen, veli ve çocuklara ait algılanan yarar ölçeklerini görebilecek miyim?

Öğretmen, veli ve çocuklar ait algılanan yarar düzeyi verilerini göremezsiniz, sistemde gizlilik esastır.

20-Çocuklar okullarıyla ilgili olan ancak kendilerini ilgilendirmeyen (örneğin: taşıma ve servis gibi) soruları da yanıtlayacak mı?

Sorular okul tiplerine uygun olarak sistem tarafından açılacaktır. Bundan dolayı çocuklar, okulun özelliği ile ilgili her soruyu cevaplayacaklardır

21-Sisteme hangi öğretmenler giriş yapacaktır?

Okuldaki tüm kadrolu öğretmenler ve kadrolu olan ve görevlendirme ile o okulda çalışan öğretmenler giriş yapabileceklerdir. Ancak bu öğretmenlerin hepsinin bu bilgilerin ilsis üzerinde eksiksiz olarak görülmesi gerekmektedir.

22-Sisteme giriş yaparken rolümüz ne olacak?

Okula ait mevcut durum girdileri MEB tarafından belirlenen 6 dönemde okul yönetimi tarafından doğru bir şekilde girilecektir.
Okul yöneticileri, yönetici algılanan yarar düzeyi rubriğini dolduracaktır.
Öğretmen, veli, çocuk rubriğine girişlerin yapılmasını takip edecektir.
Verilerin güvenli girişi için gerekli ortamı sağlayacaktır.

23-Bazen bir veli birden çok çocuk için değerlendirme yapmaktadır. Bu neden böyledir?

Sistem örnekleme giren çocuk sayısı kadar veli sayısını belirleyecektir. Bir okulda bir velinin birden çok çocuğu olabilir. Bu sayıyı eşitlemek için sistem bazı velilerin iki ve daha çok kere sisteme veri girişi yapmasını isteyecektir.

24-Bazı çocuklar geçen sene de sisteme giriş yaptı bu sene de . Bu normal bir durum mudur?

Sistem her okulu evren olarak alır ve evreni temsil kabiliyetine sahip çocuk sayısını örneklem olarak seçer. Bundan dolayı bazı çocuklar sisteme bir sonraki sene de giriş yapabilir.

25-Kaydedilen verilerin yeniden düzeltmesi nasıl olacak?

Veriler girildikten sonra hiçbir değişiklik yapılamayacaktır

26-Yapmam gereken görevleri ayrıntılı olarak nereden öğrenebilirim?

Tüm aktörlerin İKS sürecindeki rolleri ayrıntılı olarak İKS KILAVUZ KİTABI nda ve İKS Yönergesi nde yazmaktadır.

İKS Eğitim Kılavuzu Etkinlikler ve Ekleri

http://izmiriks.org/belgeler/ieke.zip

İKS Doğrulama Tablosu

http://izmiriks.org/belgeler/ieke.zip

Eğitici Eğitim Kılavuzu

http://izmiriks.org/belgeler/eek.zip

İKS Kılavuz Kitabı

http://izmiriks.org/belgeler/ikk.zip

İKS Genelge

http://izmiriks.org/belgeler/ig.zip

İKS Yönerge Taslağı

http://izmiriks.org/belgeler/iyt.zip

iks öğretmen girişi, iks öğretmen ,  öğretmen girişi, iks öğretmen girişi

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. elif dedi ki:

    okulumuz tarafından bize verilen bu soruları beyendik yanlız çok zor olduğu için hiçbir arkadaşıma tavsiye etmiyorum

  2. ali zıba dedi ki:

    veliyi ilgilendiren ankete bizi niye görevlendiriyorsunuz ki

Yorum Yaz

Feedburner RSS Lider Çocuk Adaptörlü Kırılmaz Klozet Kapağı Uğur Yapı Malzemeleri Toki Diyabet Hastalığı Punto Caso Kuğu Eviye Bataryası ECA Star Eviye Bataryası Artema Punto Batarya Fiyatları