Erken Emeklilik Yasa Tasarısı 2010-2011

Erken Emeklilik Yasa Tasarısı 2010-2011
eca-star-reklam

ssk kadın doğum borçlanmasıSosyal Güvenlik Kurumu, yeni yayınladığı tebliğ ve genelge ile bütün SSK’lı (4a) kadınlara doğum borçlanmasının önünü açtı. Çalışmaya başlamadan önce doğum yapmış anneler de bu haklardan yararlanabilecek.

Kadınlara Doğum İzni Ve Erken Emeklilik İmkanı

2011 Meclise Yeni Yasa Teklifi Verildi

Yaşa Takılanlara Emeklilik Hakkı İçin Yasa Teklifi Verildi Tıkla

Erken emeklilik yasa tasarısı 2011
Kadınlara 4 yıl erken emeklilik ile ilgili olarak doğum borçlanmasından bütün annelerin yararlanabileceğini, bu konuda işçi, esnaf, memur, çiftçi, ev hanımı ayrımı yapılamayacağını, iki çocuk için 4 yıla kadar yapılacak borçlanmayla kadınların erken emekli olabilecekleri konuşuluyordu. Bugün’ün haberine göre, SGK, bugünlerde yayınladığı tebliğ ve genelge bütün kadınlara doğum borçlanmasının önünü açtı.

Erken emeklilik yasa tasarısı 2011 Kadınlara Erken Emeklilik Yasa Tasarısı 2011
5 milyon kadına umut ışığı!
Doğum borçlanmasıyla ilgili olarak bugünlerde çok önemli bir gelişme yaşandı. Ancak buna değinmeden önce, mevcut mevzuata

göre doğum borçlanmasında aranan şartları hatırlatmış olalım. Bayanlar;

· En fazla iki doğum için,

· Her doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamını veya bir kısmını,

· Doğumdan sonra çalışmamış veya prim ödememiş ve

· Doğumdan önce SSK’lı olarak çalışmış olmak şartıyla borçlanabiliyorlar.

Bu saydığımız şartlardan sonuncusu yani ‘doğumdan önce SSK’lı olarak çalışmış olmak’ şartı, yaklaşık 5 milyon kadının borçlanma yapmasını engelliyor. Zira bu şart aranmasa, pek çok SSK’lı kadının yanı sıra Bağ-Kur’lu ve hatta memur bayanlardan da borçlanma yapacaklar vardı. İşte yukarıda bahsettiğimiz gelişme, tam da bu konuda yaşandı.

İzmir 6. İş Mahkemesi direndi!

Bayan okurlarımızı daha fazla sabırsızlandırmadan hemen anlatalım. Sigorta başlangıcından önce doğum yaptığı için borçlanma talebi reddedilen bir bayan okurumuz, İzmir 6. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, davacı bayanı haklı, SGK’yı haksız buldu ve borçlanma talebinin kabul edilmesine karar verdi. Bunun üzerine SGK, davayı temyize götürdü. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yaptığı temyiz incelemesi neticesinde 20 Nisan 2010 tarihli kararıyla SGK’yı haklı bularak 6. İş Mahkemesi’nin kararını bozdu. Ancak geçtiğimiz günlerde, söz konusu mahkemenin hakimi, kararının arkasında durarak temyiz kararına karşıdirenme kararı verdi. Bunun sonucu olarak dava dosyası, önümüzdeki günlerde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gelecek. Yani doğum borçlanması konusu, hukuken en üst karar merciinde karara bağlanmış olacak.

Bundan sonra ne olacak?

http://www.cabadak.com/wp-content/uploads/calısan-kadin-working-women.jpgHukuk Genel Kurulu’nda sigorta başlangıcından önceki doğumların da borçlanılabileceği yönünde karar verilirse, yaklaşık beş milyon kadın için dört yıla kadar erken emekliliğin yolu açılmış olacak. Bu yönde bir karar çıkarsa SGK, mevcut genelge ve yönetmeliği karar doğrultusunda değiştirebilir. Böylece diğer bayanların yargı yoluna gitmesine gerek kalmaz. Ancak SGK, karara uygun mevzuat değişikliği yapmazsa, her bir bayanın ayrı ayrı dava açması gerekir.

Öte yandan Hukuk Genel Kurulu, mevcut SGK uygulamasını hukuka uygun da bulabilir. Yani doğumdan önce SSK’lı çalışmak gerektiğine hükmedebilir. Bu durumda beş milyon bayan için artık yargı yolu kapanır ve tartışmalar da sona erer. Böyle bir karardan sonra 5 milyon kadının derdini ancak yasa değişikliği çözebilir.

Biz konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Umarız bayanların beklentisi doğrultusunda karar çıkar ve ilk müjdeyi yine biz veririz.

Prim affında borçlanma olacak mı?

Soru: Annem 3 Şubat 1961 doğumlu. 20 Ekim 1981’de sigortalı oldu. 1999’a kadar çalıştı. Eylül 2005’e kadar isteğe bağlı yatırdı. Bu tarihten Aralık 2006’ya kadar tekrar çalıştı. Toplam 3510 günü var ancak arada boşluklar da var. Yakında çıkacak olan prim affıyla annem geriye dönük ödeme yapabilir mi? Y. Yeşim Deveci

Cevap: Değerli okurum, öncelikle yakında çıkacak olan düzenleme, bir af değil borç yapılandırmasıdır. İkisinin arasında ciddi fark var. Söz konusu düzenleme içerisinde geriye dönük prim ödeme (hizmet satın alma) imkânı olmayacak. En azından şuana kadar böyle bir ihtimal zikredilmedi. Anneniz 23 Mayıs 2011 tarihine kadar 3600 günü tamamlarsa 58 yaşını dolduracağı 2019 yılında yaştan emekli olur.

Sadettin ORHAN Bugün

KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİNE AİT YASAL HAKLARIN BİR BÖLÜMÜ GENELGE İLE KALDIRILMIŞTIR.

KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMA SÜRELERİNE AİT YASAL GİRİŞ
Tamamı Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı olan kadınların DoğumBorçlanması yapabilecekleri süreler vardır. Kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren özellikle uygulama şekli tartışılan ve birçok kadın sigortalı tarafından dava konusu yapılan Doğum Borçlanmasındaki gelinen son durumve bunun sonucunda 4 yıla kadar erken emekli olma hakkı bulunan kadın sigortalıların ve hak sahiplerinin borçlanabilecekleri doğum borçlanma süreleri, bu yazımızın konusu olacaktır.

II- KADINLAR DÖRT YILA KADARA DOĞUM BORÇLANMASI YAPILABİLECEKTİR:
1 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan ve 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile buna ilişkin olan önceki tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve hizmet borçlanmaları ile ilgili yeni bazı düzenlemeler getirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 41. maddesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve söz konusu tebliğe göre, kadın sigortalıların ve hak sahiplerinin gerek çalışmadıkları için sigortalı olmadan önce (tıpkı erkeklerin askerlik borçlanmasında olduğu gibi) ve gerekse sigortalı olduktan sonra yaptıkları iki doğuma kadar olan süreyi borçlanmak suretiyle sigortalılık hizmetlerine ilave edilmesini talep edebilecekleri hükme bağlanmıştır.

III- DOĞUM BORÇLANMASI KAPSAMINDA OLAN SÜRELER:

Doğum borçlanmasıyla ilgili uygulamayı, 5510 sayılı kanun ve buna ilişkin olan tebliğ hükmüne göre ve SGK’nın çıkarmış olduğu 2010/106 sayılı Genelgeye göre olmak üzere iki ayrı cepheden değerlendirmekte yarar var. Şöyle ki;

A- 5510 sayılı Kanunla düzenlenmiş olan doğum borçlanmasına, önce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve daha sonra çıkarılan tebliğ ile kamuoyunda uzun süre tartışma yaratan bazı konulara açıklık getirilmiştir. Buna göre;

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler, doğum borçlanması kapsamındadır.

Sigortalılar veya bunların hak sahipleri isterlerse bu doğum sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanarak sigortalık hizmetlerine ilave ettirebilir ve erken emekli olabilirler.

Yapılan Düzenlemelere Göre Doğum Borçlanmasının Temel Şartları Şunlardır:

1- Doğum yapmış kadının çocuğunun sağ doğmuş olası ve yaşaması,

2- Doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamında veya bir kısmında hizmet akdine

istinaden işyerinde çalışmaması ve bu sürelerde adına sigorta priminin ödenmemiş olması,

3- Her doğum için iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanma talebinde bulunulması,

4- Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden Kurum tarafından hesaplanacak borcun, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi, Gerekir.

Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde borcun tamamının veya bir kısmının ödenmesi halinde ödenen miktara karşılık gelen süre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz. Geçerli sayılmayan borçlanmalar için ayrıca yeni bir başvuruda bulunulması gerekir.

Doğum veya Analık İzni Sürelerinin Prim Tutarının Hesaplanması:

Sigortalının veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre pirime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendileri tarafından belirleneceği bir günlük kazancın %32’si oranında hesaplanacak olan tutardır. Bu oran, bugün için prime esas kazancın alt sınırı olan 760,50 TL.nin belirlenmesi halinde, bir aylık borçlanma karşılığı 243,36 Tl., bir yıllık borçlanma karşılığı ise 2.920,32 Tl. prim ödenmesi gerekecektir.

( SPEK aylık alt sınır: 760.50 x % 32= 243,36 bir ay x 12 ay = 2.920,32 Tl.)

Her ne kadar SGK’nın halen yürürlükte bulunan 2008/111 sayılı genelgesinde, “Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi ve sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi gerekir” denmiş ise de, 5510 sayılı Kanunda, yönetmelikte ve yeni çıkan tebliğde böyle bir şart öngörülmemiş, 2010/106 sayılı Genelge ile de bu şart kaldırılmıştır.

İç genelgelerin kanunlara, yönetmelik ve tebliğlere aykırı olamayacağı, iç hukukumuzun ve evrensel hukukun en temel ilkesidir. İç hukukumuzda da benimsenen ve geçerli olan bu temel hukuk ilkesi nedeniyle, genelge hükümleri değil, 5510 sayılı Kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümleri geçerli olmalıdır. Aksi uygulamalar, kanuna aykırı ve hukukun ihlali olmaktadır. 2010/106 sayılı Genelge bu ihlalin tipik örneğidir. Genelge ile sigortalılık tescil tarihi öncesi doğumlar nedeniyle borçlanma imkanı kaldırılarak Kanun ve tebliğe aykırı bir uygulama getirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa yada uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır.Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi şartı aranmayacaktır. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak sonuçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmayacak, doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır. İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

B-Genelgeyle Doğum Borçlanması İle 4 Yıla Kadar Erken Emeklilik Hakkı İle

Doğum Öncesi Sigortalı Olmayan Kadınların Borçlanma Hakları Kaldırılmıştır.

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükmüne göre, 5510 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca borçlanılan süre, Kanunun 38. maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarihten önceki süre ise borçlanma talebi kabul edilmemektedir. Doğumdan önce sigorta başlangıcı bulunan ve iki çocuk için toplam 4 yıla kadar borçlanma yapacak olan kadınların bu borçlandıkları süreler sadece prim gün sayısına ilave edilecek, sigortalılık süresini ve sigortalılık başlangıç tarihi ile emeklilik yaşını etkilemeyecektir.

Görüldüğü gibi, doğum borçlanmasının Kanun ve Tebliğ ile düzenlenmiş haline göre iki açıdan önemi var.

Birincisi, Sigorta prim gün sayısı eksik olan kadınlar, doğum borçlanması yaptıklarında borçlandıkları süre kadar sigortalı gün sayıları artmış olacak,

İkincisi ve en önemlisi, doğum yaptıkları tarihte hiç sigorta hizmeti bulunmayan, yani, sigortalı olduğu tarihten önce doğum yapan kadınların hem sigorta başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye gidecek ve buna bağlı olarak hem emeklilik yaşı düşecek ve hem de borçlandıkları süre kadar sigortalı gün sayıları artmış olacaktır.

Yasa ile verilmiş olan ikinci sıradaki borçlanma hakkı, Kurumun Genelgesi ile mevzuata aykırı bir şekilde kaldırılmıştır. Sadece borçlandıkları gün sayısı kadar hizmetleri dikkate alınacaktır.

C- SGK’nun 2010/106 Sayılı Genelgesinin Bazı Bölümleri Kanuna Aykırıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun doğum borçlanması ile ilgili olarak çıkardığı genelgenin bazı bölümleri, kanun ve tebliğe tamamen aykırı olduğu, bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. Şöyle ki:

Tebliğin 10. maddesinde aynen, “ 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca borçlandırılan süre, Kanunun 38 inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarihten önceki süre ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür…”denmektedir.

Kurumun genelgesinde ise, yasal hiçbir dayanağı olmadığı halde, çalışmaya başlamadan yani sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınlara borçlanma hakkı tanınmamış ve kaldırılmıştır. Böylece, sigortalı olmadan önce doğum yapmış kadınlarda beklenmedik bir hayal kırklığı yaratılmıştır. Bu durumdaki kadınların yapacakları tek şey, önce Kuruma doğum borçlanması talebinde bulunmak ve alacakları RED cevabını müteakiben iş mahkemesinde dava açmaktır.

IV- SONUÇ:

Çıktığı Ekim 2008 tarihinden beri kamuoyunda ve konunun uzmanları tarafından uygulama şekli tartışılan ve birçok kadın sigortalı tarafından dava konusu yapılan Doğum Borçlanması ile ilgili olarak 1 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan ve 1 Ekim 2008tarihinden itibaren yürürlüğe giren Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile yeni bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan yeni düzenlemelerle, daha önce SGK’nun çıkarttığı ve halen yürürlükte bulunan 2008/111 sayılı genelgesinde tartışma yaratan “Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi ve sigortalı kadının doğumdan önce sigortalı olması gerekir” şeklindeki kanunda olmayan bu şartların aksine hükümler getirilmiştir. Ancak “Dağ fare doğurdu.” Atasözüne paralel olarak yapılmış olan 2010/106 sayılı genelge ile Kamu oyunda oluşmuş olan olumlu beklentinin aksine, sadece, “Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi” şartı kaldırılarak eski uygulama aynen devam ettirilmiştir.

Kanunun, doğum borçlanması ile ilgili hükmüne aykırı olduğu çeşitli mahkeme kararlarıyla da sabit olan Kurumun halen yürürlükte olan 2008/111 ve 2010/106 sayılı Genelgelerindeki hükümlerin mevzuata taban tabana zıt olan aykırılıkların ayıklanarak düzeltilmesi veya yeni bir genelge ile her iki genelgenin de yürürlükten kaldırılması halinde doğum borçlanmasındaki sorunların çözüleceğine ve devam edecek ihtilafların ortadan kalkacağına inanıyorum. 30.09.2010

Ahmet Ağar Sosyal Güvenlik Müşaviri

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. zafer direk dedi ki:

  SSK YA PİRİM YATIRMADAN DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞMADAN PİRİM BORÇLARINI DAHA SONRA AFFA SIĞINARAK YATIRIP EMEKLİ OLANLAR MAAŞA BAĞLANIYORLAR
  ADAM 1986 DA PİRİM ÖDEMEYE BAŞLAMIŞ 28 YILDIR DEVLETİNE MİLLETİNE HİZMET EDİYOR 25 YIL ÇALIIKTAN SONRA EMEKLİLİK HAKKI İKEN BİRİLERİ GELDİ ADAMLARIN BU HAKKINI ALT ÜST ETTİ ADAM SGK YA 9000 PRİM YATIRMIŞ BUNLARMI SGKAYI ZORDURUMA SOKANLAR HAKSIZ YERE ÇALIŞMADAN PRİM BORÇLANMASINI AFFA SIĞINARAK ÖDEYİPTE HEMEN EMEKLİ OLANLAR VAR BENCE DEVLETİNE 25 YIL ÇALIŞIP 5300 PRİMİNİ TAMAMLAYANLAR 1999 YILI ÖNCESİ ÇALIŞANLARIN HAKLARININ VERİLMESİ KÖRDE BİLİYOR BAKARDA ADAMLARIN HAKKINI VERİLMESİNDEN YANAYIM DAHA NE YAPSINLAR 25 YILDAN FAZLA HİZMET 5300 DEN FAZLA PİRİM DAHA NE OLACAKTI KARDEŞİM ?

 2. zafer direk dedi ki:

  emeklilikte yaşa takılanların haklarının geri verilmesi nden yanayım bu haksızlığın giderilmesi biüyük bir adalet uygulamasıdır bunlar 42 – 48 yaşından sonra iş bulamıyorlar vatandaşlar çok madur bu haksızlığın giderilmesi gerekir

 3. mustafa yücel dedi ki:

  ben 0707.1974 dogumlu 1989 da skk lı oldum ve askerlık borclanmasını yaptım 2000 yında ödedim ve calışmaya devam ettim ama ben askerlık borclanması yaparken 5200 gün ve 25 yıl skk oldumu emeklı olunuyordu ama sonra kanunlar degiştı ben yatırdıgımm paramı faizi ile gerı almak istiyorumm veya ben almasam ne gibi faydası olur saygılarımla

 4. ayhan dedi ki:

  28.11.1988 yılın da kamuda işe girdim 18 ay askerlik borçlanmasını yatırdım 2012 mayıs ayında 25 yılım doluyor . 2 yıl yaş vuruyor bende erken emeklilikte yararlanabilirmiyim.

 5. çiğdem dedi ki:

  doğum borçlanmasının askerlik borçlanması gibi aynı hakları istiyoruz.suçumuz çocuk büyütmekmi umarım bu adaletsizlik en kısa sürede olumlu sonuçlanır eşitlik istiyoruzzzzzzzzzzzzzzzz

 6. fatih akyol dedi ki:

  babam 1986 yılında çalışmaya başladı 2011 yılında 5.200küsür iş günü var aralarda boşluklar var. babam 43yaşında erken emekli olma şansi var mı

 7. MEHMET dedi ki:

  slm
  Erken emeklilik yasasını bekleyen bütün arkadaşlar yasanın takipcisi olmak yetmiyor.
  Beraber ce hareket ederek sesimizi duyurmak gerekir.olumlu cevaplarınızı bu sitede bekliyoruz.DESTEKLERİNİZ OLURSA
  MECLİSE KADAR sesimizi duyuralım.Bu yaasa tasarısını veren Millet vekilimizin yanında olalım.Gerekirse topluca Millet vekilimiz önderliğinde, gerekli mercilere gidelim.
  Cevaplarınızı ve desdeiğinizi bekliyoruz.

 8. meral dedi ki:

  Bende 657 tabii çalışan anne olarak SSk bayanlar iki çocuk emekliden faydanmasını 657 sayıl Devlet Memuruda hak tanınması istiyorum.

 9. aslı dedi ki:

  erkeklerede askerliğini tam olarak yapsın. babam askerliğini yaptı. devleti için 20 ay askerlik yaptı ve isteğe bağlı ödedi.

 10. nuray dedi ki:

  erken emeklilikte, çocuklar doğmadan önce sigortalı olma koşulu ile ilgili mahkemenin sonucu ne oldu bilgilendirirseniz sevinirim

 11. günay dedi ki:

  mrb benim annem 1961 doğumlu işe giriş tarihi 1998 yılı annem 2 cocuk sahibi annem bu cocuk borclanmasından faydalanabilir mi ama işe giriş tarihi .biz doğduktan sonra BEN 1987 DOĞUMLUYUM ABLAM 1986 DOĞUMLU MAİLİME CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM İLGİLİLERİN DİKKATİNE TEŞEKKÜRLER

 12. havakol dedi ki:

  BİZ ANNELER ÇOCUKLARIMIZI BÜYÜTMEK İÇİN İŞE GİDEMEZKEN NASIL OLURDA ANNELERİ BU KADAR ACIMASISCA CEZALANDIRIR GİBİ ENGELLER ÇIKARIYORLAR PEKİ DÜŞÜNDÜLERMİ ÇOCUKLARINI BÜTEBİLMEK İÇİN NE GİBİ ZORLUKLARA KATLANDIKLARINI LÜTFEN NASILKİ ASKERLER ASKERLİĞİNİ YAPARKEN ÇALIŞAMIRYOSA BİZ ANNELER ÖYLE ÇALIŞAMIYORUZ BUNU BENDEN DAHA BİLİRSİNİZ LAKİN BEN SİZE HATIRLATMAK İSTİYORUM ÖRNEĞİN FIRANSA ANNEYİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN İKİ SENE SİGORTALI YAPIYO BİZ ONUDA İSTEMİYOZ ÇOCUK BÜYÜTÜRKEN ÇALIŞAMADIK DİYE BİZE ÖDEME HAKKI VERİLSİN İSTİYORUZ FIRANSADAKİ ANNELER KADAR OLAMASADA BU KADAR HAK VERİLMESİNİ RİCA EDİYORUM BU KADAR HAKKIMIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM İLGİLİLERİN DİKKATİNE TEŞEKKÜRLER

 13. ayşegül dedi ki:

  merhabalar, ben 2000’de işe girdim. şuan 11. yılımdayım. 2 tane çocuğum var. 3600 iş günüm doldu. 2 çocuğumdan borçlansam şuan emekli olma şansım varmı?

 14. havakol dedi ki:

  İZMİR 6 İŞ MAHKEMESİ BİZLEREDE DUYRULUCAKMI SONUCU BU YÖNDE BİZLERİNDE KAZANMA ŞANSI VARMI BU YÖNDE BİZİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM ŞŞMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

 15. havakol dedi ki:

  SGK ÖNCESİ DOĞUM YAPAN ANNELERE BORÇLANMA HAKKI VERİLMİCEKMİ BEN OĞLUMU BÜYÜTEBİLMEK İÇİN ÇALIŞAMADIM YASADA BİZE HİÇ ÜMÜT YOKMU HAKSIZLIK BU 1 1 1991 SSKLIYIM KIZIMI 16 4 1992 DOĞUM YAPTIM KIZIMI 3 YAŞINA KADAR BÜYÜTÜP TEKRAR İŞE BAŞLADIM 1995 İŞE BAŞLADIM 2 SENEYİ GEÇTİĞİ İÇİN KIZIMIDAMI ÖDEYEMİCEMİ TEŞŞEKKÜRLER BANA CEVEP YAZARSANIZ MEMNUN OLURUM ŞİMDİDEN TEŞŞEKKÜRLER

 16. MUSTAFA EMRE dedi ki:

  SİGORTALILIK HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE
  SON YEDİ YIL KURALININ UYGULANMASINDA YANILGIYA DÜŞÜLEN
  VE YANLIŞ UYGULAMAYA SEBEP OLAN H U S U S L A R

  1-İsteğe bağlı sigortalılık prim gün sayısı toplamı, son yedi tam yıllık fiili hizmet karşılığı olan 2520 prim gün sayısı tespitinde toplama dahil edilmez.

  2-Son yedi yıl hesabının yapılması emeklilik tahsis talep tarihinden geriye doğru takvim yılı olarak değil,fiili çalışılarak prim ödenmiş 2520 günlük prim gün sayısı toplamı sağlanıncaya kadar yıllar itibariyle geri gidilerek 2520 günün sağlandığı tarihte yedi yıllık fiili hizmet süresinin başlangıç tarihi bulunması hususuna dikkat edilmemektedir
  .
  3-Hangi kurumda fiili hizmetin fazla olduğu hususunun tespitinde ,geriye doğru gidilirken hangi yıllarda hangi kurumlarda fiili olarak çalışılarak prim ödenmiş süreler varsa, her kurum için fiili hizmet prim günleri ayrı, ayrı toplanır, fiili hizmet prim gün sayısı fazla olan kurumdan emekli olunur.Fiili hizmet prim gün sayılarının eşit olması halinde, eşit hizmet sürelerinden sonuncu hizmet süresi hangi kurumda ise, o kurumun sigortalılık statüsü şartlarına göre maaş bağlanması gerekmektedir.

  4-Bir yasa hükmünün hatalı uygulanması ile ilgili olarak açılmış bir dava da;Yüksek Yargının yasa hükmünün nasıl uygulanması gerektiği konusunda Yargıtay İçtihat Karar Hükmü ortaya konularak karar hükmü verilmiş ise, bu karar hükmüne aykırı uygulama yapmak mümkün değildir.Uygulamaların, Hukuk Karar Hükümleri[/color][/font] doğrulusunda yapılması zorunluluğu, Anayasamızın 138.maddesinin amir hükmü olup idarenin uyma ve uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır.Aksi işlem yapılamayacağı hususuna dikkat edilmemektedir.

  5-İsteğe bağlı sigortalılık sürelerinin fiili hizmet olmadığı ve bu sürelerin son yedi yıllık fiili hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmayacağı hususu Yüksek Yargının karar hükümlerine rağmen; bu sürelerin son yedi yıl kuralında dikkate alınarak işlem yapılması hatalı işlem sonucunu ortaya koymaktadır ve dikkat edilmemektedir.

  6-Uluslar arası sözleşme hükümlerinden doğan kazanılmış hakların verilmesi hususunda gerekli özen gösterilmemektedir.Yurt dışı sigorta başlangıç tarihlerinde hatalar yapılmaktadır.Almanya ile Yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin 29.maddesine aykırı işlemler yapılmaktadır.Bu husus ise Anayasamızın 90.maddesine aykırılık oluşturmaktadır.Prim iadesi yapılmış olsa dahi yurt dışı kısmi sözleşme aylığının bağlanması gerekmektedir.Çünkü bu maaş Türkiye de mevcut sigortalı prim gün sayısı oranında olduğundan 1500 günü mevcut ise 1500 güne göre maaş bağlanacaktır.Prim iadesi karşı ülkenin sigortasındaki prim olup karşı ülkeden kısmi sözleşme aylığı bağlanması talebinde bulunulamaz Bu hususta Yüksek Yargının içtihat karar hükmü bulunmasına rağmen uygulamada hataya düşülmektedir.

  7-Kamu oyunda basında ve görsel yayında son 3.5 yılda isteğe bağlı sigortaya1240 Günden fazla prim ödemeyiniz aksi halde bağ-kur şartlarına göre emekli olursunuz şeklindeki beyanların, beyan sahipleri tarafından düzeltilmesi gerekir.Çünkü isteğe bağlı sigortalılık konusunda ve hizmet birleştirme yasasının son yedi yıl kuralının uygulanması konusunda, Yüksek Yargının içtihat karar hükümleri bulunmaktadır.2829 sayılı yasanın 8 maddesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun içtihat karar hükümlerinde fiili çalışılarak ödenen sigortalı prim gün sayılarının son yedi yıl kuralında esas alınacağı açıkça ortaya konulmuş olmasına rağmen, isteğe bağlı sigorta günleri son yedi yıl kuralına dahil edilmekte ve yanlış uygulama yapılmaktadır.
  .
  8-01.10.2008 Tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik şartlarının uygulanması İle 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup emeklilik şartlarının uygulanması arasında farklılıklar olduğu, isteğe bağlı sigortalılık 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/b kapsamında sayıldığından, 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanların tüm çalışma hayatı süresince, 4/a kapsamı dışında bu sigorta koluna ödeyeceği primler eski adıyla Bağ-Kur kapsamında sayılacağından, prim gün ödemelerinde tercihlerine göre sigortalılıklarını devam ettirmelerinde yarar var.Bu nedenle; isteğe bağlı sigortaya halen prim ödeyenlerden 01.10.2008
  öncesi ilk defa sigortalı olanlar için isteğe bağlı sigorta Bağ-kur kapsamında sayılsa dahi emeklilik tahsis aşamasında kendilerine bu sigorta prim günleri bir dezavantaj etkileşimi söz konusu olmamaktadır.Çünkü 2829 Sayılı yasa 5510 sayılı yasanın 106.maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ise de, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik şartlarının uygulanmasında, hizmet birleştirilmesinde, 2829 sayılı yasanın hükümlerinin uygulanmasına 5510 sayılı yasanın geçici 2 maddesine konulan bir hükümle uygulama devam ettirilmiştir.

  9-01.10.2008 Tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik maaşının bağlanmasında son yedi yıl kuralı ve fiili hizmet esası esas alınırken,01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olanların Emekli maaşlarının bağlanmasında tüm sigortalılık süresince fiili ve isteğe bağlı sigortalılık Süreleri toplamı birlikte esas alınıp toplam sigortalık prim gün sayısı içerisinde hangi sigortalılık statüsünde fazla prim ödenmiş ise o sigortalılık hali şartlarının hükümlerine göre emekli olunacaktır.İsteğe bağlı sigortalılık süreleri 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/b kapsamında sayıldığından 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olup ileride maaş talebinde bulunanların bu sigortalılık haline prim öderken 4/a kapsamına ödenen primleri varsa tercihlerini mukayeseli üstünlük esasıyla değerlendirip sigortalılık çalışmalarını ve isteğe bağlı sigortalılık durumlarını dikkate alarak emeklilik tercihlerini yapmalı.

  Hukuk Devleti olmanın erdemliği; Hukuka olan saygının ve Hukukun üstünlüğü ilkesinin vazgeçilmezliğini kavrayabilmek ona sahip çıkmak suretiyle,Yüce Yargının karar hükümlerini yerine getirmek,emsal teşkil eden içtihat kararlarının aynı şekliyle herkes için bağlayıcı birer karar hükmü olduğunu,farklı uygulama ve yöntemlerin toplum bireylerine zarar verebileceğini, Sosyal Adaletin sağlanmasının tek yolunun ;Sosyal Hukuk Devleti ilkelerine sahip çıkmakla mümkün olabileceğini hiçbir zamanunutmamalıyız.Saygılarımla, 16.03.2011
  MUSTAFA EMRE
  SM-İktisatçı

 17. MEHMET FIÇICIOĞLU dedi ki:

  BİZLER ASIL MAĞDUR KİŞİLERİZ 25 YIL 5000 PRİMİ DOLDUR EMEKLİSİN DEDİLER ESKİ SSK YENİ SGK HORTUMLADILAR BİLETİDE BİZİM GİBİ NAMUSLU,ŞEREFLİ İNSANLARA KESTİLER. 1999 YILINDAKİ DSP,MHP VE ANAP HÜKÜMETİ VE 550 MİLLET VEKİLİ,2011 AKP HÜKÜMETİ TEK BAŞINA GELMESİNE RAGMEN BİZLERİN SORUNLARINI ÇÖZMEK KAZANILMIŞ HAKLARIMIZIN İVEDİLİKLE İADE ETMESİ GEREKİRKEN NEYMİŞ EFENDİM POPİLİZMİN OLURMUŞ.BİZLER SİZDEN SADAKA İSTEMİYORUZ ANA SÜTÜ KADAR HELAL HAKKIMIZI İSTİYORUZ. 2011 SEÇİMLERİNDE BİZLERİN EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI EMEKLİ OLARAK İSTİYORUZ. KUL HAKKI YEMENİN NE OLDUĞUNU VEBALİNİN ALTINDA EZİLECEĞİNİZİ HELALLEŞMEDEN AHİRETE İNTİKAL EDECEĞİNİZİ ZANNETMİYORUM, AMA 1999 VE 2011 HÜKÜMETLERİNİN PARTİGÖZETMEMEKSİN TÜM MİLLET VEKİLLERİNE HAKKIMI HARAM EDİYORUM.BİLETİ KESERKEN KİM HATA YAPTIYSA ONA KESİN SAYGILAR…

 18. zade dedi ki:

  Ali Kırca 39 yaşında emekli olmuş biri ve yıllardır da Emekli Maaşı alıyor eski Hükümetler İktidar olabilmek için çalışanları ERKEN yaşta emeki ettiler ve SSK yı da BATIRDILAR..
  39 Yaşında belki 100.000 lerce kişi emekli edildi ve SSK bunlara yıllardır Emekli Maaşı ödüyor…YAZIKLAR OLSUN.

 19. ismail değirmenci dedi ki:

  merhaba ben ismail degirmenci.ilk sigorta girişim 24,03,1983 ten.20.01.1965 dogumluyum.benden istenen 5150 günü doldurdum.halk arasında torba yasa içersinde erken emeklilik söylentileri dolaşıyor.varsa öyle bir yasa ben yararlanabilirmiyim.olmazsa ben ne zamn emekli olacağım…saygılarımla

 20. kubra dedi ki:

  slm ben 19,07,1986 dogumluyum 2007 sıgorta baslangıcım var 4 yıldır calısıyorum ssklıyım ve bır cocugum var benım kac bın ıs gunumu doldurmam gerekıyo gercekten cok merak ettım cok karısık merekımı gıderırsenız cok sevınırım

 21. BÜLENT ÖNLER dedi ki:

  SLM BEN 15.03.1963 DOGUMLU 1980 İLA 1987 ARASI 300 GÜN SSK PRİMİM VAR 01.06.1987 DEN BU YANA EMEKLİ SANDIGINA BAGLI OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM BEN NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM.BİR CEVAB YAZARSANIZ ÇPK MEMNUN OLURUM …

 22. ali kaya dedi ki:

  1967 doğ. 14.05.1985 sigorta başlangıc 8150 pirim günü var ve kaynakçı olarak çalışıyorum kaynakçılar normal sigörtalıya göre daha erken emekli olunuyo deniyor nekedar doğru bilmiyorum beni bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum teşekkür ederim

 23. emin kuşcu dedi ki:

  01.06.1966.DOĞUMLUYUM.İLK.SSK.GİRİŞ.TARİH.01.06.1984.TARİHİNDE İŞE BAŞLADIM VE HALEN ÇALIŞIYORUM YAKLAŞIK 8000 BİN GÜNÜM VAR AMA SAĞOLSUN SAYIN YAŞAR OKUYAN ÖYLE BİR YASA ÇIKARDIKİ TARİH YAZDIHERNEDENSE BİROĞKRATLARIMIZ KURSUDEN DEMOKRASİDEN BAHSEDİYORLAR AMA DEMOKRASİNİN D Sİ YOK HİÇ BU YAŞA KADAR RASLAMADIM BİRDUNYA YAS ÇIKARDILAR AMA ÇIKAN YASALAR GERİYE DÖNÜK ÇALIŞMADI AMA YAŞAR OKUYAN EFENDİ TARİH YAZDI HELAL OLSUN BİZLER TURK HALKI OLARAK ALIŞMIŞSIZ DEVLET BABA HEP BİZLERİ DÜSÜNÜYO YASA ÇIKARTIRKEN AMA BİZLER BU GIDIŞLE MEZARDA EMELLIK DİYORLARYA ODA YALAN OLÇAK BAKIYORUM İNTERNETTEN HALEN 58 VEYE 60 MIS YASINDAN BAHSEDIYORLAR ÇUNKU KENDİLERİNİN HANİ ATA SÖZÜ VARYA UNU KURU DUZU KURU SAYIN VEKILLERİM DUYU SESİMİZİ NERDE REFAH TURKİYEMİZ SAYIN BAŞBAKANIM SİZ BU KONUYU HİÇ ELE ALMAYI AKLINIZA BİLE GETİRMİYONUZ SİZE İNANDIK AMA HİÇ BİR SES YOK DUYUN SESİMİZİ SAYGILARIMLA AYRICA BU STEYI KURANLARADA TŞKR EDERİM BİZLERİN SORUNLARINI İLETTİKLERİ İÇİN UMARIM ÇABALARIMIZ BOŞA ÇIKMAZ

 24. suphi dedi ki:

  1986 bağ kur girişim var 37ay pirim borcum var 1989 terk tarihim şu an hiç bir faaliyetim yok 1962 dogumluyum askerligi saydırarak emekli olabilirmiyim teşekür ederim

 25. ali çadırcı dedi ki:

  1967 doğ.ssk giriş 1987. 2000 gün primim var.1,5 yıl askerliği yatırırsam,bağkura ilk giriş 1998 ve 1 yılı yattı daha sonradandabağkura şuanda 10 yıl pirim borcum var bunu yatırırsam erken emekli olabilirmiyim teşekkür ederim.

 26. zeki turan dedi ki:

  1984 seseka gırışm var 7500 günüm var sayın başbakan ateş yanmiya yerde duman çıkmaz mileten bir vaıtan bulundun süzünü yerıne getır o zaman bu emeklilık nezama olacak beklemekten yorulduk işsızlığı ünlemek istiyorsan emeklisını gelen insanları emkli edersen onların yerıne işsızları allırsınız teşekürler arkadaşlar haber verın arkadaşlar

 27. şahin kılıç dedi ki:

  Ben 25.01.1965 yılı doğumlu işe giriş tarihi 16.12.1982 tarihili ben bu yeni çıkan yasalara göre ne zaman emekli olabilirim…

 28. ramazan korkmaz dedi ki:

  babam 01.01.1962 dogumlu.1986 da ssk baslangıcı var askerlık ödemesı var.2100 bulunmaktadır babam nezaman emeklı olur.

 29. hasan armutcu dedi ki:

  babam 14.02.1962 dogumlu.1977 de sgk gırısı bulunmaktadır ve 2.474 gunu bulunmaktadır. babam nezaman emeklı olabılır.

 30. Ayşe dedi ki:

  Annem 21 şubat 1966 doğumlu.1999 ocak ayında sigortalı oldu hala daha çalışmaya devam ediyor ama bu geçen yıllar arasında boşluklar var. 2 çocuğu var ama sigortasını çocukları doğduktan yaptırmış.Acaba yeni çıkan yasa tasarısıyla daha erken emekli olabilir mi?

 31. MEHMET DEMİR dedi ki:

  SİZE BEN SÖYLEYİM NEZAMAN EMEKLİ OLACAĞINIZI….25 YILINI VE PİRİMİNİ DOLDURUP YAŞI BEKLEYENLER ANCAK VE ANCAK BU AKP HÜKÜMETİ NEZAMAN DEFOLUP GİDERSE İŞTE O ZAMAN EMEKLİ OLURSUNUZ BU KADAR BASİT…ÇÜNKÜ AKP NİN DIŞINDAKİ BÜTÜN PARTİLER BUNU YAPACAK HABERİNİZ OLSUN YA AKP YADA EMEKLİLİK …SİZ BİLİRSİNİZ……

 32. kamil dedi ki:

  BABAMIN 10,02,1961 DOGUMLU 19,08,1974 SIGORTA GIRIŞI VAR 4020 PİRİM GUNU ÖDENMİŞ ASKERLİK BORCLANMASINI YATIRIRSA HANGI TARIHTE EMEKLİ OLUR.

 33. necla dedi ki:

  SAYIN HOCAM DOĞUM BORÇLANMASI SİGORTALI OLMADAN ÖNCE DOĞUM YAPANLARI KAPSAYACAKMI?YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 34. ayhan özkişi dedi ki:

  01.01.1966 tarhinde doğdum.ssk 01.05.1987 yılnda ssklı oldum. hala çalışıyorum. yeni yasaya göre ne zmn emekli oablrm?

 35. asiya aslanoğlu dedi ki:

  ben 15.10.1965 doğumluyum.Sigorta başlangıç tarihim 15.10.1988 dir.5 aylık bir girişim var bu tarihten 2005 kadar hiç yatırılmadı sigortam ancak 2005 den bu yana hep yatırlıyor.ve 1988-2005 yılları arasında sigortalı olmadığım dönemde 2 doğum yaptım.NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

 36. murat güngör dedi ki:

  ben 01.05.1972 dogum tarihim giriş tarihim 26.02.1986 25senemdoldu pirimim 6150 gün nezaman emekli olurum

 37. durakk ibiş dedi ki:

  geçmişe dönük ssk pirim ödenmesinin affı yok mu.cvp bekliyorum.

 38. durakk ibiş dedi ki:

  bu yasayı anlamadım.geçmişedönük ssk pirimlerinin torba yasasındaaffı yoktur

 39. lazibo dedi ki:

  hakkını aramaya kalktınmı ananıda alda git diyen bir tane boş bakanımız var yetmezmi

 40. lazibo dedi ki:

  pardan adalet ve kalkınma partisi var yeter sanırım herkese

 41. lazibo dedi ki:

  ya kardeşim bu kadarıda fazla ama ben 25. yılımı dolduruyorum yaşım 39 ama 50 yaşını bekliyecem bu nasıl iş anlamadım gitti gün sayım dolu yılım dolu ama yaşı bekle adaletmi bu ülkede adalet varsa bende peyhgmberim hahahah

 42. özgür yağcı dedi ki:

  admin mrb ben 1966 doğumlu olup 22 yıldır çalışıyorum 45 yaşındayım ve emekli olma yaşım 47nin 7nci ayı yazıyo,sizce yasa beni ilgilendiriyomu erken emekli olabilirmiym? lütfen cevap:=?

 43. DESİRE dedi ki:

  çOCUK ÇIKARILMAZ doğar ilkönce düzgün konuşun lütfen ayrıca şartları var herkes için geçerli değil..

 44. mustafa dedi ki:

  Bir gün bizimde emekliliğimiz doolardamı ? o günü görebilecekmyiz?

 45. mustafa dedi ki:

  şu tasarı tam olarak nedir bir anlayabilsek

 46. ilyas altundağ dedi ki:

  1974 doğumluyum ssg girişim 1996 4483 gün pirim var ne zaman emekli olurum lütfen yardımcı olurmusunuz

 47. şeref çetin dedi ki:

  erken emekli olmak için bizdemi çocuk çıkaralım……?

 48. 2010 106 sayılı genelge 2008 111 sayılı genelgedeki birtakım sınırlamaları kaldırdı ancak Doğum borçlanması yaparak emeklilik müracaatını vermiş Binlerce anneye sgk’dan yeni gönderilmeye başlayan yazı aynen şöyle.

  BİZE YAPMIŞ OLDUĞUNUZ DOĞUM BORÇLANMASI KARŞILIĞINDA ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ
  PARA İLE 2 ÇOCUK İÇİN 1440 GÜNÜ BAĞKUR SÜRELERİNİZE EKLEDİK. DAHA SONRA EMEKLİLİK İÇİN DİKKATE ALINACAK OLAN SON 7 YIL AĞRLIKLI OLARAK NEREYE PRİM ÖDEDİĞİNİZE BAKTIK VE BAĞKUR SÜRELERİNİZ ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN (HERHALDE ÇOK GÖRÜLECEK 1440 GÜN YANİ 4 YILI BAKURA EKLERSENİZ)ANCAK BAĞKUR ŞARTLARINDA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ YANİ 3- 5 YIL SONRA HEMDE PRİM ÖDEMEYE DEVAM EDERSENİZ.
  BU YAZI SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİNDEN POSTAYA YENİ VERİLDİ ŞU 10-15 GÜN İÇİNDE YAZININ ERİŞTİĞİ HER AİLE YANGIN YERİNE DÖNECEK BANA GELDİ BİZ MAHF OLDUK.

  DOĞUM BORÇLANMASI MÜRACAATINDA DAHA ÖDEME YAPMADAN GÖREVLİ MEMURA ”Bak kardeşim al evraklarınızı incele eğer biz 2 çocuk için borçlanıp ödememiz durumunda emekli olacaksak isteğe bağlı bağkurumuzu keseceğiz biryerden borç bulup ödemeyapacağız” dedik TÜM BELGELERİ İNCELEYİP KENDİ BİLGİSAYAR ÇIKTILARINA DA BAKIP İNCELEYEN MEMUR bize ”E M E K L İ OLURSUNUZ DEDİ” EMEKLİMAAŞIMDAN KREDİ ÇEKTİM AYDA 400 TL GERİ ÖDEMELİ (3 AYDIR DA KESİLİYOR)ÖDEMEYİ YAPTIK AYNI GÜN EMEKLİLİK MURACAATINI YAPIP TAHSİS NUMARASINI ALDIK HATTA SERVİSTEKİ MEMUR ”HAYIRLI OLSUN’ DEDİ

  KURUMA GİTTİM BİZİ KANDIRDINIZ İŞLEMİ İPTAL EDİN PARAMIZI GERİ VERİN DEDİK. veremeyiz bizi mahkemeye verin dediler. SGK YA AÇILAN HİÇBİR MAHKEME 3-5 SENEDEN ÖNCE BİTMİYOR .
  2 EMEKLİ MAAŞIMIZ OLACAK DİYE AYDA 400TL GERİ ÖDEMELİ 36 AY VADELİ 14.000 TL BORCA GİRDİK . BU KONUDA UÇAN KUŞTAN MEDET UMAR HALE GELDİK BİR ÇÖZÜM YOLUNU BİLEN VARSA AŞAĞIDE E POSTA ADRESİM VAR ALLAH RIZASI İÇİN BİZİ HABERDAR EDİN
  corbile@mynet.com.

 49. onur dedi ki:

  annem 1971 doğumlu sigorta başlangıcı 1990 ne zaman emekli olur 3700 günlük pirimi var

 50. Nuray dedi ki:

  TÜM ÇALIŞANLAR SGK ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ ANCAK, DOĞUM BORÇLANMASI;657’YE TABİ BİZ MEMURLAR İÇİN UYGULANMIYOR. BU AYRIMCILIK NİYE . TÜRKİYE ŞARTLARINDA KADIN OLARAK ÇALIŞMA HAYATI,EVLİLİK, ÇOCUK YETİŞTİRME EV İŞLERİ TÜM SORUMLULUKLARI VE ZORLUKLARIYLA KADININ SIRTINDA. DOĞUM BORÇLANMASINDAN 657 MEMURLARININDA YARARLANABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERİN YAPILMASI, AYRIMCILIĞIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM.BİZLERDE DOĞUM BORÇLANMASI İLE HİZMET YILIMIZI TAMAMLAYABİLELİM. ARALIK/1981 İLK ATAMA 1985 EVLİLK NEDENİLE İSTİFA 1986 DOĞUM VE 2000 YILINDAN BU YANA YENİDEN ATAMA İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM. YASANIN 657 UYGULANABİLKESİ İÇİN BAŞVURULACAK YERLERİ BİLDİRİSENİZ SEVİNİRİM.

 51. Ülkü Tunç dedi ki:

  Annem 20.10.1958 doğumlu. Göreve başlama tarihi 01.06.1993. 5675 iş günü çalışmıştır. Görevden ayrılış tarihi 29.07.2009’dur. Yeni çıkan kanun tasarısı kapsamına giriyor mu? Ne zaman emekli olabilir? bilgilendirirseniz sevinirim..

 52. Mustafa Bayazıt dedi ki:

  YETKİLİLERİN ÇIKPTA NET BİR CEVAP VERSELER HERKEZ İÇİN İYİY OLMAZMI HEM ONLAR RAHATLAR HEMDE CEVAP BEKLEYENLER SAYGILARIMLA

 53. Mustafa Bayazıt dedi ki:

  Ne olduğunu anlayabilsek herkez bir şeyler söylüyor ne olucak 28.06.1967.doğumluyum işe giriş tarihim 01.01.1985. herkez birşey anlatıyor 2006 tarihinde 5300 gün tamamladım normalde 2015 te emekli olucağız ama sözde yeni çıkacak kanuna göre çıkarsa olucağız bekliyoruz kimsede bilmiyor ne olucağını saygılarımla

 54. nevin tanık dedi ki:

  Bu yasayı çıkaranlardan Allah razı olsun.18 yaşında devlet memuru olduk.O nedenle bir bayan olarak çok yıprandık. Evlatlarımız işsiz.
  Herkesin önü açılsın.Yaşın vurması biz gibi düşünenleri çok üzmüştü.
  Memurlar zaten devletin sırtında gerçekten bir yük olarak görülüyor.
  Yaşlıları emekli edip sözleşmelilerle çalışssınlar daha iyi. Onların işçi olarak sosyal hakları daha fazla.

 55. Bahadır dedi ki:

  Babamın 01.01.1950 doğumlu olup. 06.06.1987 yılında SSK girişi bulunup 1095 gün Prim günü bulunmaktadır yeni çıkan yasa ile prim yatırarak günlerini yatırarak emekli olabilirmi.

 56. admin dedi ki:

  Kenan mahmutoğlu http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/ formunu doldurun ve bakın ne zaman emekli olabilirisiniz?

 57. kenan mahmutoğlu dedi ki:

  meraba ben kenan mahmutoğlu 01.03.1967 doğumluyum ssk ya giriş tarihim 01.11.1985.pirimimi doldurdum.25 yılımı da doldurdum yaşımın dolmasını bekliyorum halk arasında yeni yasa düzenlemesi söyleniyor doğru mudur ben ne zamn emekli olabilirim ? saygılarımla cevaplarınızı bekliyorum

 58. ibrahim dedi ki:

  meraba ben 1989 yılında askeri okula girdim 1990 ylılnda mezun oldum 05.12.1970 doğumluyum 20 yıl 5 aydır çalışıyorum.biz mesleğe başladığımızda 20 yıl çalışıp 25 yıl üzerinden emekli olacağımız taahhüt edildi sonra yasalar değişti ve hizmet yılımızı doldurmamıza rağmen 2013 yılı 25 mart tarihine kadar aktif olarak çalışmamız gerektiğini belirtiyorlar sizden istirhamım.
  1-Bu yasanın değişme imkanı varmı
  2-biz neden su an ayrıldığımızda emeklilik değilde istifa sayılıyor
  3-neden biz ve çocuklarımıza sağlık güvencesi verilmiyor 20 yıldan sonra ortada kalıyoruz
  4-şimdi ayrıldığımızda neden emekli ikramiyemiz verilmiyor
  5-20 yıl çalışması için yakıt konan ve uçmaya başlayan ucak 25 yıl hiç uçarmı
  6-uzaman jandarma okulunda geçen süreler neden hizmetten sayılmıyor
  lütfen bu konularda bizi aydınlatırmısınız binlerce hatta onbinlerce insanın derdine merhem olursunuz teşekkür ederim.

Yorum Yaz

Etiketler

Feedburner RSS Lider Çocuk Adaptörlü Kırılmaz Klozet Kapağı Uğur Yapı Malzemeleri Toki Diyabet Hastalığı Punto Caso Kuğu Eviye Bataryası ECA Star Eviye Bataryası Artema Punto Batarya Fiyatları