Dünyada En Çok Konuşulan Diller, Dünyanın En Zor Dilleri Sıralaması

Dünyada En Çok Konuşulan Diller, Dünyanın En Zor Dilleri Sıralaması
eca-star-reklam

Dünyanın en zor dilleri sıralaması: Bugün yeryüzünde 6800 çeşit dil konuşulmaktadır. Bir milyonun üzerinde insanın konuştuğu dil sayısı 2200’dür. Bunların yazıları da vardır. Dünyada ancak 300 dil “işlek dil” sınıfına girmektedir. Diğerleri basit kabile dilleridir.  dünyanın en zor dilleri hangileri

Amerikalı araştırmacılara göre Türkçe, Rusçayla birlikte “öğrenilmesi zor” diller grubunda yer alıyor. dünyanın en zor dilleri sıralaması, dünyada en çok konuşulan diller sıralaması, dünyada en çok konuşulan diller sıralaması 2016

Amerikalı araştırmacılara göre Türkçe, Rusçayla birlikte “öğrenilmesi zor” diller grubunda yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre “öğrenilmesi en zor” diller ise Arapça, Çince, Japonca ve Korece

İkinci sırada ise gene tekrardan gırtlaktan konuşmayı gerektiren Fransızca yer almaktadır.

Japonca ise çok sayıda harften oluşan alfabesi ile en zor dillerden birisidir. Alfabeyi ezberlemek bile neredeyse 3 ayınızı alabilir.

Bunları kovalayan dil ise türkçe her ne kadar bize biz konuştuğumuz için basit gibi görünse de yabancılar arasında yapılan araştırmaya göre türkçe zor bir dil olarak kabul edilmektedir.

Türkçe, dünyanın en yaygın dillerinden birisidir. Aralık 1997’de “Language Today” (lenguiç tudey = günümüzde dil) adlı dergininyaptırdığı bir araştırmada Türkçe, 12 ülkede 200 milyon (bugün 250 milyon) kişi tarafından konuşulmaktadır. Sıralama şöyledir:

1. Çince (1,2 milyar) / 1 ülkede
2. İngilizce (330 milyon) / 115 ülkede
3. İspanyolca (300 milyon) / 20 ülkede
4. Hintçe/Urduca (250 milyon) / 2 ülkede
5. Arapça (250 milyon) / 24 ülkede
6. Türkçe (200 milyon) / 12 ülkede

DİL AİLELERİ

Dünyada 27 büyük dil ailesi vardır. Bunların 6 tanesi önemli ve yaygındır. Bunlar:

1. Hint-Avrupa (Indo-German) dilleri

a) Hint-İran Dilleri: Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, İran, Afgan, Ermeni dilleri
b) Slav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Lehçe (Polonya), Çekçe, Slovakça, Baltık dilleri,
c) Roman Dilleri: İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence…
ç) Cermen Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Norveççe…

2. Hami-Sami dilleri:

a) Hami Dilleri: Eski Mısır dili, Libya-Berber dili, Çad dili,
b) Sami Dilleri: Arapça, İbranice, Habeşçe

3. Bantu (zenci) dilleri:

Afrika’nın büyük bir kısmında konuşulan diller

4. Çin-Tibet dilleri:
Çince, Tibetçe, Vietnamca, Kimerce
5. Kafkas dilleri:
Abaza, Çerkez, Çeçen, Lezgi, Gürcü ve Lâz dilleri
6. Ural-Altay dilleri:

a) Ural Kolu: Fince, Macarca

b) Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Korece, Japonca

Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.

Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller, hiçbir kola bağlı değildirler ve bu yüzden onlara soyutlanmış diller denir. Örneğin Yunanca, Hint Avrupa Dil Ailesine mensup soyutlanmış bir dildir.

Yapı bakımından diller üç guruba ayrılır:
1. Tek heceli diller (isolierende sprachen / einsilbige sprachen):Çince, Japonca, Tibetçe
2. Eklemeli diller (aglutinierende sprachen): Türkçe, Macarca
3. Çekimli diller (flektierende sprachen). Hint-Avrupa dilleri ve Samî diller

Türkçe’nin Rekorları Enleri

Temel Rekorlar

En uzun kelime: muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecekleri mizdenmişsinizcesine (70) (Açıklama sayfanın altında.)
TDK’daki en uzun kelime: kuyruksallayangiller (20)
En uzun palindromik kelime: esneyemeyense (13)
Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime: ıralamamalara, aralamamaları (13)
Art arda çifter çifter en çok harf bulunduran kelime: maatteessüf (4)
En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)
Harf tekrarı içermeyen en uzun ekli kelime: hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız (18)
Harf tekrarı içermeyen en uzun eksiz kelime: konseptüalizm (13)
Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti: mahrumiyet, mahkumiyet (10)
Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki (12) (İsmet Keskinsoy)
Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş (20)
En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (9)
(İş Yerinde Sağlık, Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi). Kaynak: Kısa Adlar ve Kısaltmalar Sözlüğü – A.Aysan, S.Tuncay, İ.Gönülal)
En çok anlamı olan kelime: çıkmak (İsmet Keskinsoy)
(TDK’da 58 anlamı sayılmış)
Aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime: hakan, han, kaan, kağan (4)
Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın (4)
(Dört anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali, karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali, karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik hali, karın kelimesi.)
En çok anlamdaş: tuvalet, ayakyolu, memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

Bir harfi en çok içeren kelimeler:
alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)
beybabalaşabilen (4) (İsmet Keskinsoy)
seccadecileşecekmişsinizcesine (5) (Cihan Altay)
çiçekçiymişçesine (4)
didindirdiklerimizdendir (6)
gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)
gepgergin (3)
dağdağasızlığa (3)
hahhah (4) (İsmet Keskinsoy)
sıkıntısızlaştırıcılığınızın (11)
kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmiş sinizcesine (16) (Cihan Altay)
janjan (2) (Ferit Öztürk)
kikirikleşecektik (5)
tellallaşılabilmeli (7) (Metin Örsel)
mükemmelleşemememmiş (7)
anneanneninkininsin (9)
otokontrolsüzleşiyor (5) (Metin Örsel)
hötöröf (3) (Ferit Öztürk)
muharrirleştirivermişlerdir (7) (İsmet Keskinsoy)
hassasiyetsizleşseymişsin (6) (İsmet Keskinsoy)
şişikleşmişmiş (5)
tattırttıktan (6)
unutturuculuğumuzunmuş (10)
düşündürttürücülüğümüzünmüş (11) (İsmet Keskinsoy)
verevleşivermek (3) (Metin Örsel)
yayımlayamayayım (5)
lezzetsizleşemezseniz (5) (İsmet Keskinsoy)

Harf Sayıları
2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe (9)
3 harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya, yamayamamama (12)
4 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)
5 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)
İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime: serserileşememişlerse (21)
İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14)
(kükürtatar: kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan)
İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime: törpüleyemiyormuşsanız (22)
İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime: gölcükleştiriyormuşsanız (20) (İsmet Keskinsoy)

Sesliler Ve Sessizler
Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime: aile, iade (3/1)
Sessiz / sesli oranı en yüksek kelime: sfenks, sprint (5/1)
Ardarda en çok sesli: suiistimal, maaile (3)
Ardarda en çok sessiz: angström (5)
Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)
Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin (6)

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime:
3 harfli: ban, can, çan, dan, fan, han, kan, lan, pan, san, şan, tan, van, yan, zan (15) (Ferit Öztürk)
4 harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)
5 harfli: kabın, kaçın, kadın, kalın, kapın, karın, kaşın, katın, kayın (9)
(kabın: kap + tamlayan eki; kapın: kapı + iyelik eki; katın: katmak eylemi 2. çoğul kişi emir kipi.)
6 harfli: sarmak, sarmal, sarmam, sarman, sarmaş, sarmaz (6) (Ferit Öztürk)
7 harfli: çekinik, çekinim, çekinin, çekinip, çekinir, çekiniş, çekiniz (7) (Ferit Öztürk)

En çok anagram:
3 harf: aks, ask, kas, sak (4)
4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)
5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar, çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10)
(Son iki kelimeyi İsmet Keskinsoy gönderdi.)
6 harf: kelime, ekilme, eklemi, melike, kileme, ekelim, emekli, ekimle, ekmeli, lekemi (10) (Ferit Öztürk)
7 harf: akıldır, aklıdır, alırdık, darılık, kaldırı, kalırdı, kıladır, kılardı, lakırdı (9) (Cihan Altay)

Harf sırası:
Harfleri sıralı olan en uzun kelime: dekorsuz (8)
(Bu rekor, TZV Oyun’99 Yarı Final sınavında soru olarak çıktı.)
En çok sessiz harfi sıralı olan kelime: bıçaklamanız (7)
Harfleri ters sıralı olan en uzun kelime: Soğdca (6) (İsmet Keskinsoy)
En çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime: yatırmak (5)
Harfleri sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13) (Murat Kipel)
Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12) (Murat Kipel)

Atasözleri ve deyimler:
En uzun atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. (57)
En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12)
En uzun sıfat-deyim: huyu huyuna suyu suyuna uygun (25)
En uzun fiil-deyim: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak (42) (Ferit Öztürk)
En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (59)

Özel isimler:
En uzun ad: Abdulmuttalip (13) (Emin)
En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)
(Mehmet ~, Balıkesir telefon rehberinden)
En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4) (Erhan Büyükkahraman)
En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz
En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz
(Son iki rekor için kaynak ÖSYM’nin veritabanıdır.)
En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)
En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15) (Necmettin)
En uzun cadde, sokak adı: Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi (26) (Ege Or)
(Ankara-Bahçelievler eski 2. Cadde.)

Başka bir dilde farklı bir anlamı olan en uzun sözcük:
Almanca: kalender (8) (Almanca’da “takvim”) (İsmet Keskinsoy)
Fransızca: piller (6) (Fransızca’da “yağmalamak”)
İngilizce: deliver (7) (İngilizce’de “dağıtmak”)
İspanyolca: rey (3) (İspanyolca’da “kral”)
İtalyanca: usare (5) (İtalyanca’da “kullanmak”)
Latince: hasta (5) (Latince’de “mızrak”)

Rusça ve Türkçe Öğrenilmesi Zor Diller Arasında
Amerikalı araştırmacılara göre Türkçe, Rusçayla birlikte “öğrenilmesi zor” diller grubunda yer alıyor.

Amerikalı araştırmacılara göre Türkçe, Rusçayla birlikte “öğrenilmesi zor” diller grubunda yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre “öğrenilmesi en zor” diller ise Arapça, Çince, Japonca ve Korece.

Pravda.ru haber portalında çıkan Yana Filimanova imzalı haberde, dillerin zorluk derecesi ile ilgili yapılan çalışma yayınlandı. Amerikalı araştırmacılara göre, bir dilin zorluk derecesi konuşulan ana dile göre değişiyor. Dünyada öğrenilmesi zor dillerden biri olarak gösterilen Rusça, Ukraynalı ve Çeklere göre kolay diller sıralamasının başında gelirken; bir Türk ya da Japon vatandaşı için öğrenilmesi güç dil kategorisi içinde birinci sıraya yerleşiyor. Filimanova’ya göre, Türklerin ve Japonların Rusçayı kavraması inanılmaz derecede zor.

KIZILDERİLİ DİLİ KONUŞMAK İSTEYENLER İÇİN KÖTÜ HABER

Guiness rekorlar kitabına göre ise; en zor konuşma dillerinin başında Amerika ve Kanada’da yaşayan Kızılderili Ojibva topluluğun lehçelerinden olan Çippeva geliyor. Ayrıca Amerika’nın kuzey batısında yaşayan Haida kabilesi ve Dağıstan’ın resmi edebiyat dillerinden biri olarak kabul edilen Tabasaran dili de öğrenilmesi en zor dillerden biri olarak araştırmada yer alıyor.

JAPONCA İÇİN EN AZ 3 BİN HİYEROGLİF EZBERLEMEK ŞART

Çin, Kore ve Japon dilleri ise, dünyanın en zor yazım dili olarak görülüyor. Örneğin Japonya’da, çocuklar öğrenime 12 yaşında başlıyor. Bu sürenin yarısı sadece iki dersle geçiyor; Japonca ve matematik. Japon öğrenciler sınavları geçmek için hafızlarında en az bin 850 hiyeroglif olması gerekiyor. Normal bir Japon vatandaşının ise gazete okuyabilmesi için en az 3bin hiyeroglifi ezberlemesi gerekiyor.

TÜRKÇE VE RUSÇA ÖĞRENMEK ZOR

Amerikan kaynaklı Defence Language Institute (DLI) yaptığı sıralamada; İngilizce bilenlerin öğrenmesi en kolay diller, Fransızca, İtalyanca, Norveçce, Portekizce, Rumence, İspanyolca, Afrika dilleri ve Danca olarak sıralanıyor.

İkinci grupta ise Bulgarca, Farsça, Almanca, Yunanca, Hindi-Urdu dilleri, Endonezca ve Malayca yer alıyor. Öğrenilmesi “zor” sıralamasında ise, Etiyopya’nın (Habeşistan) resmi dili Amharca, Bengalce, Fince, Çekce, Macarca, Kmerce, Lehçe, Sırpça, Tayca, Vietnamca, Tamilce, Rusça ve Türkçe yer alıyor.

Son olarak, öğrenilmesi “en zor” diller olarak ise Arapça, Çince, Japonca ve Korece geliyor.

ARAPÇA ZEKA GELİŞTİRİYOR

Araştırmada ana dilleri İngilizce, Arapça ve İbranice olan kişilerle yaptıkları deneylerde ilginç sonuçlar da ortaya çıktı. Buna göre: İngilizce ve İbranice kelimeler okunurken beyin yarım kürelerinden biri diğerinin yardımı olmadan rahatça işlevini görebiliyor. Ancak Arapça okurken ise beynin sağ yarım küresi, beynin sol yarım küresindeki kaynakların yardımı olmadan işlev görmüyor. Böylece Arapça sembolleri okurken beyin aktif olarak çalışıyor. Yani zekanızı geliştirmek istiyorsanız Arapça öğrenmeniz tavsiye ediliyor  dünyanın en zor dilleri DÜNYANIN EN ZOR dili hangisi?‎

Etiketler:

Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Ahmet dedi ki:

  Birincisi sadece Almanlar “indo-german” der, ingilizcesi “indo-europan” olmali. Ikincisi tum Turk lahceleri birden sayiyorsaniz, Latin dilleri de birden sayiniz ! Bir milyar cikcacak gülelim :D ucuncusu Fransizca listenizde neden degil, medam ki dunyada 212 milyon frankofon vardir (anadili olarak) ?

 2. Gizem dedi ki:

  Bence en en en zor dil turkçe tartışmasız

 3. The babo dedi ki:

  Ma-ma-mını-ma-mını-ma-mını-ma-mını mikrofon şhow ceza-mamını dinleyin bakalım kelime neymiş görün

 4. mehmet dedi ki:

  Kardeşim beyin gelişimine yararli olsaydi türkler şuan teknoloji devleri olurdu ama hani ben göremiyorum.
  Bizim elimizdeki en teknolojik malzeme tirnak makasi amk

 5. Şenol dedi ki:

  Şehit Öğretmen Emine Çiğdem Yavuz Caddesi

  daha uzun bir cadde adı.

 6. murat dedi ki:

  yapılan araştırmaya göre Türkçe dili konuşan birinin, beyin aktivitesi çift çekirdek gibi çalışıyormuş .Normalde hiç bir dil bunu sağlamıyormuş. Buda insan beyin gelişimine olanak sağlıyormuş .yani arkadaşlar Türkçe dilinin insana sağlamış olduğu bir artı olarak görülmesidir.

Yorum Yaz

Etiketler

Feedburner RSS Lider Çocuk Adaptörlü Kırılmaz Klozet Kapağı Uğur Yapı Malzemeleri Toki Diyabet Hastalığı Punto Caso Kuğu Eviye Bataryası ECA Star Eviye Bataryası Artema Punto Batarya Fiyatları